single.php

Forskning om unga föräldrar

Forskaren Therése Wissö från Göteborgs Universitet har följt vår öppna förskola sedan starten 2014 genom observationer samt intervjuer med besökare och personal. Vid ett seminarium presenterade Wissö sin forskning. Ulrika Thieme Högberg och Per Åslund berättade om sina erfarenheter i arbetet med unga föräldrar och deras barn inom Göteborgs Stadsmission.
Utifrån forskningen och de erfarenheter vår personal själva har gjort har man tagit fram fyra punkter:

UPPMANING TILL STYRANDE POLITIKER
Med avstamp i den här rapporten vill vi som arbetar med målgruppen unga föräldrar inom Göteborgs Stadsmission peka på följande behov som vi ser samt uppmana styrande politiker att:
– Säkerställa unga föräldrars möjligheter till att fullfölja studier på såväl gymnasie- som högskolenivå.
– Se över nuvarande socialförsäkringssystem så att unga föräldrar inte missgynnas ekonomiskt.
– Skapa fler mötesplatser och sociala arenor för unga föräldrar och deras barn lokalt där de bor.
– Möjliggöra mötesplatser riktade specifikt till pappor och deras barn.

Ladda ner rapporten

Utdrag
Unga föräldrar blir i större utsträckning ifrågasatta av omgivningen när det gäller föräldraskapet. Nedan är ett utdrag ur rapporten.

Förälder 1: Alltså den frågan får vi ofta om det är, om var han planerad, ’var det meningen att han skulle komma?’
Förälder 2: Vad är det som är så viktigt med det då?
Förälder 3: Jag tycker också, om man, jag tycker också det är lite oförskämt, alltså okej om man känner nån väldigt väl, typ bästa vännen, men folk som man inte
känner, man frågar ju inte om ett barn är planerat
Förälder 1: Men jag tror inte att äldre föräldrar får den frågan så ofta heller, när man är klar med jobb och bostad
Förälder 2: För jag har säkert fått den frågan 5-10 gånger nåt sånt där
Förälder 1: Jag får den frågan varje gång nån jag ska säga vad jag gör, bara för jag inte är klar med skolan när jag har en halv termin kvar
Förälder 2: Men tycker inte du det är lite oförskämt att säga så
Förälder 1: Jo det är det ju
Förälder 3: Jätteoförskämt. Och den frågan får alla yngre föräldrar och det får inte äldre, tror jag inte, om de inte lever i en speciell situation, den frågan får inte äldre
Förälder 2: Så himla tråkigt att folk bara ska förutsätta att bara för att man får barn tidigt så får man en massa misstag. Alltså det är liksom, vadå misstag också, jag vet att de har uttryckt sig så också, ”Var hon ett misstag?”, man bara alltså ”är du dum i huvet eller? Vadå ett misstag, det är mitt barn”.
Förälder 3: Eller nån gång ”Tänkte ni eller funderade ni på att göra abort med nåt av barnen?”
Förälder 2: Men hallå!
Förälder 3: Det är jättekonstigt
(fokusgrupp, mammor)