single.php

Stressa ner

Ett ben i Unga forum är strukturerad gruppverksamhet. Just nu i form av en kortkurs i stresshantering som ett led i att försöka motverka psykisk ohälsa bland unga.

Bild: Här är personalgruppen som jobbar med Unga forum. Från vänster: Niklas Borg, Maria Svalander, Matilda Andersson och Elsa Stenström.

Klockan är 15.43 en helt vanlig torsdag i februari. Unga forums dörr står öppen och inne i vårt soffrum sitter min kollega och jag och väntar med spänning på de åtta unga som ska gå Stressmart – kortkurs i stresshantering. Under de kommande 17 minuterna droppar deltagarna in och ser sig om i rummet. Kollar in rummet, fikat, varandra och oss. När alla fått fika och satt sig ner sätter vi igång. Första tillfället där vi ska prata stress och nedvarvning har börjat.

Under 2016 arbetade vi på Drottninggatan, Göteborgs kyrkliga stadsmission med att försöka klarlägga hur delar av vårt ungdomsarbete skulle vidareutvecklas. Statistiken visar på höjda nivåer av psykisk ohälsa och unga idag möter stora utmaningar i att leva upp till höga ideal, förväntningar och krav. Vad beror ökningen av psykisk ohälsa på och är det de facto en ökning eller kan det delvis bero på att vi vågar prata mer om ämnet idag och att det därför är lättare att söka hjälp? Oavsett vad det beror på så är det en fråga som är viktig att ta på allvar och att arbeta för en förbättring. Alla vi professionella som finns runt de unga såsom socialarbetare, lärare, sjukvårdspersonal och andra viktiga vuxna har länge försökt arbeta med att motverka de ungas psykiska ohälsa genom insatser och förebyggande arbete. Precis som statistiken visar verkar situationen inte ha förändrats i den riktning som vi hade önskat.

För att komplettera det goda arbete som redan finns runt om i staden har vi på Stadsmissionen valt att arbeta på ett lite annat spår – det hälsofrämjande. En del i detta arbete är Stressmart. Det jag hoppas förenar oss som väljer att arbeta med unga är att vi tror på dem och ser att de bär på en mängd styrkor, resurser och tillgångar. Enligt det hälsofrämjande perspektivet behöver vi för att må bra fokusera på att bygga på dessa styrkor och resurser, förstärka det goda som redan finns, hitta strategier, få tips och knep för att hantera de motgångar vi alla möter1. Vi tror på att ungdomarna själva är kloka och att de redan har en del strategier och tips som de kan dela med sig av till varandra under kursen. Utöver det lär vi ut olika förslag på strategier de kan använda sig av för att hantera svåra situationer, varva ner och bibehålla samt öka sin psykiska hälsa. Vi hoppas att de unga som vi möter i Stressmart blir styrkta som personer och känner sig lite mer redo för framtiden när kursen är slut.

Vi återvänder till soffrummet och vår grupp där vi nu samtalar kring veckans guldkorn. Vi berättar att vår hjärna är förprogrammed att se risker och hot och när det sker kopplar vi bort positiva tankar och förnuft. Som tur är kan vi lära hjärnan att ge plats åt positiva tankar och minnen. Precis som med det mesta vi lär oss gör vi detta genom att träna. Här handlar det om att träna hjärnan på det vi vill att den ska bli bättre på, att se de positiva saker som händer och lagra dem som minnen. Varför ska vi då göra det? Jo, studier visar att positiva känslor, medkänsla, tacksamhet och liknande kan leda till mer varaktig inre motståndskraft mot psykisk obalans, minska stress, öka välbefinnande och effektivitet samt öka vår psykiska hälsa2. I soffrummet förstår ungdomarna snabbt uppgiften och delar med sig av guldkorn från den senaste tiden.

Utöver gruppen i våra lokaler på Drottninggatan samarbetar vi med olika skolor i Göteborg där vi har Stressmart – kortkurs i stresshantering med elevgrupper. Det gör vi för att kunna möta ännu fler unga då vi tror att kunskap om hur vi kan bibehålla och öka vår psykiska hälsa är otroligt viktig kunskap att ha med sig ut i livet.

Klockan är 17.22 och vi säger hejdå till den sista deltagaren som lämnar vårt soffrum. Målet är att de unga ska ha fått med sig lite mer kraft, energi, mod och glädje efter varje tillfälle. Kvar blir min kollega och jag med en god känsla av hopp om dagens ungdom efter att ha fått ta del av deras kloka tankar och funderingar. Vi längtar redan till nästa vecka när vi får fortsätta. Jag tror att vi har världens bästa jobb!

Här är tips på vad som funkar för att motverka stress, enligt deltagarna i stresskursen:
Ta en promenad/powerwalk – Gör andningsövningar – Läsa – Prata med familj eller kompisar – Duscha – Gå på spa – Rita, baka eller gör något annat kreativt – Dansa – Prata med kompis – Spela gitarr – Rida – Lyssna på musik – Gosa med katten – Vara utomhus – Spela spel – Skriva – Rita – Vara i tystnad – Ta en lång dusch – Lyssna på bra musik – Göra något roligt

Text: Maria Svalander
Bild: Sofie Eriksson