single.php

Vårt arbete med unga

Göteborgs kyrkliga stadsmission har ett omfattande arbete riktat till unga människor genom samtal, öppen förskola, sommarläger och Unga forum.

Sedan 1990 har Göteborgs Stadsmission haft en samtalsmottagning för unga människor i åldrarna 14-25 år. Hit kommer unga från olika delar av Göteborg, de har skiftande socioekonomiska bakgrunder och sysselsättningsmässigt varierar det; studenter, arbetslösa, förvärvsarbetande och sjukskrivna. De allra flesta uttrycker upplevelser av oro, stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Många har en sviktande tro på sig själva och flertalet kämpar med sina relationer till närstående.
Under 2016 gjordes en intern kartläggning hos Göteborgs Stadsmission som visar på en oroande psykisk ohälsa bland unga i Göteborg. De insatser som vänder sig till unga inom kommun och hälsovård har långa väntetider och när man erbjuds stöd är insatsen ofta begränsad. I detta arbete upptäcktes behovet av en mötesplats för unga. En mötesplats som är oberoende av vilken stadsdel man kommer ifrån och där man inte behöver uppfylla specifika kriterier för att kvalificera sig. I höstas startade Stadsmissionen verksamheten Unga forum som vänder sig till unga i åldern 16-25 år. Detta innebär att vi förutom samtal kan erbjuda ett bredare stöd till målgruppen. Unga forum jobbar hälsofrämjande i tre olika delar; strukturerad gruppverksamhet som stresshanteringskurser, semi-öppen verksamhet som Mötesplats Vardagsrummet och individuella kontakter.
Som ytterligare ett komplement för denna målgrupp har vi även en öppen förskola som specifikt riktar sig till dem som fått barn innan de fyllt 23 år.
Text och bild: Sofie Eriksson