single.php

Vem tar ansvar för våra unga?

Maria Svalander på Unga forum skriver om att vi måste ta hand om våra unga.

Till vår verksamhet på Drottninggatan kommer dagligen unga personer. Unga personer som ibland bär på tunga bördor. Några är en del av den skrämmande statistiken om ökad psykisk ohälsa och som inte får den hjälp de behöver från psykiatrin. Några är papperslösa eller ensamkommande och hotas därmed av det faktum att de kanske inte får vara kvar här i Sverige där de trodde sig kunna få vara trygga. Några klarar inte skolan och är oroliga för framtiden. Några är stressade och pressade av egna och omvärldens krav. Några kämpar med sin identitet. Några har föräldrar som inte kan vara föräldrar. Några blir utsatta för våld och några utsätter sig för väldigt destruktiva miljöer och beteenden.

Alla dessa unga behöver vuxna. Vuxna som lyssnar, stöttar och försöker förstå. Ibland också som handgripligen hjälper till. Alla dessa unga behöver få känna sig trygga. För att de ska göra det måste vi vuxna ta ansvar för att deras trygghet. Vi måste se till att det finns hjälp att få när de är redo att ta emot hjälpen, att deras existensberättigande inte ifrågasätts, att de får stanna kvar här. Vi måste visa på att det är något bra med att vara vuxen och fortsätta kämpa i en värld fylld med så mycket som är svårt. Vi måste ge dem möjlighet till att få bli bra vuxna. Dessa personer som nu finns här, oavsett vilken väg de har kommit hit, de är våra unga. Och vi är deras vuxna. Alla vi. Vi som arbetar med unga och vi som är medmänniskor till dessa unga. Vi som fick möjlighet att vara unga när någon annan tog det vuxenansvar som förväntades. Vi får inte backa.

Text: Maria Svalander, kurator Unga forum
Bild: Sofie Eriksson

Läs mer om Unga forum