single.php

Egen makt eller andras?

Empowerment på schemat under Gatljusets brukarråd.

Ordet brukare kommer egentligen från danskan men har sedan ca 20-30 år använts i svenskan. Ordet brukare betecknar personer som har ett långvarigt behov eller en relation med en särskild inrättning (t.ex Gatljuset). Detta används som begrepp inom socialt arbete där man som brukare/klient kan använda sin röst för att kunna påverka tjänsten som man använder.

Att själv kunna påverka sin situation är för de flesta en självklarhet; saker såsom mat, kläder och annat i livet är oftast tagna som självklarheter att kunna styra över själv. På Gatljuset är detta inte alltid en självklarhet då resurserna ofta är knappa och vad man får, äter eller bär ofta avgörs av andra viljor än den egna.

Gatljuset har länge arbetat med inflytande och medbestämmande bland våra brukare men kanske först nu i en riktigt konkret och organiserad form. Detta innebär att vi som personal på Gatljuset inte bara frågar vad någon tycker utan mer praktiskt samlar in och rådgör kring vad det finns för tankar och viljor på Gatljuset.

Detta innebär rent konkret att vi genom våra brukarråd (som hålls ca 1 gång per månad) samtalar och diskuterar kring frågor som besökarna själva styr över. En personal är med för att agera sekreterare och antecknar med största möjliga hänsyn för att inte förvanska eller omformulera det som faktiskt sagts under rådet.

Gatljuset åtnjuter bland de största av förtroenden genom att möta människor som få andra gör. Att möta någon i nöd eller i en särskilt utsatt situation kräver både kunskaper, medmänsklighet och en stor portion av respekt för människan du har framför dig, och vi hoppas att detta är en bit på vägen för att så småningom kunna representera de vi möter på bästa sätt.

Ibland är det faktiskt så att en bio eller annan aktivitet kan betyda om inte lika mycket så nästan som att få mat och kläder då även medmänsklighet och det sociala umgänget är grundläggande behov hos var och en av oss.

Oscar Holtner