page.php

Ersättning

Direktor ansvarar för verksamheten inom Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission samt de båda dotterbolagen Göteborgs kyrkliga stadsmission bistånd och entreprenad AB och Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighet AB.
Direktor ansvarar även för verksamheten inom Göteborgs kyrkliga stadsmission Ideell förening och Ingseredsstiftelsen.

Ingen övertidsersättning utgår. Inte heller pensionsförmån utöver kollektivavtal.

Direktor omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS) men har i sitt anställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från organisationens sida har direktor rätt till 12 månaders avgångsersättning.
Detta är utöver lönen som erhålls under uppsägningstiden. Dock skall lönen från en eventuell ny anställning avräknas från såväl uppsägningslön som avgångsersättning.