page.php

Styrelse

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions, Göteborgs kyrkliga stadsmissions Bistånd & entreprenad AB:s, Ingseredsstiftelsens, Göteborgs kyrkliga stadsmissions ideella förenings och Göteborgs kyrkliga stadsmissions Fastighets AB:s styrelser består av följande personer 2015:

Från vänster:

Lars Härenstam
Vice ordförande
Psykolog. VD och huvudägare i HR AB samt Härenstam & Partners AB. Erfarenhet av personal- och organisationsfrågor samt verksamhetsutveckling.

Jonas Steen
Ledamot
VD, delägare F O Peterson & Söner Byggnads AB. Erfarenhet från det privata näringslivet. Stor erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Lotta Säfström
Direktor/VD, Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Utbildad socionom och diakon. Har arbetat inom civilsamhället i många år. Lotta har erfarenheter från flera diakonala organisationer.

Eva Eriksson
Ordförande
Långvarigt politiskt arbete i både riksdag, region och kommun. Förutvarande Landshövding. Har stor erfarenhet och stort engagemang för civilsamhället och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Oscar Holtner
Personalrep.
Arbetar på Gatljuset som behandlingsasistent.

Anneli Hulthén
Ledamot
År 1986 valdes Hulthén in i riksdagen där hon fram till 1996 var suppleant i trafikutskottet, utrikesutskottet, konstitutionsutskottet, jordbruksutskottet och näringsutskottet. Hon har varit ledamot av Europaparlamentet 1995–2002 och ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg januari 2009-februari 2016.

Björn Sällström
Ledamot

Personaldirektör Volvo Person-vagnar AB. Har kunskap och erfarenhet från näringslivet. Framförallt från strategiska och operationella personalfrågor samt av företagsledning och styrelsearbete.

Gunvor Hagelberg
Ledamot
Förvaltningschef, Mölndals pastorat. Har stor erfarenhet från kyrkans värld som förtroendevald på nationell och lokal nivå och som administrativt och ekonomiskt ansvarig på lokal nivå i samfällighet.

Ej med på bild:

Henrik Törnqvist
Ledamot
Kyrkoherde, Bergsjöns församling. Har lång erfarenhet av socialt arbete i Göteborg. Var med och startade verksamheten i S:t Johanneskyrkan i dess nuvarande funktion.

Niklas Borg
Personalrep.
Kurator på Drottninggatan. Fackligt ombud för Vision sedan 2006. Sitter med i Visions förbundsstyrelse.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.