page.php

FAMNAs logotyp

FAMNA

Göteborgs Stadsmission är också medlem i FAMNA. FAMNA tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser och företag  som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte (s.k. non profit). FAMNA vill öka den politiska  förståelsen för vad idéburen och non-profitbaserad vård och omsorg betyder för  samhället i stort och för enskilda individer.

Läs mer om FAMNA