page.php

Framtidspartner

Är du vår Framtidspartner?

Vi söker samarbetspartner för fördjupat och långsiktigt samarbete. Just nu har vi stort fokus kring våra större satsningar på barn och unga, men alla delar i våra verksamheter är beroende av stöd. Ett sådant partnerskap medför ömsesidigt större engagemang och åtagande, men ger samtidigt unika möjligheter till exponering i positiva sammanhang. Något för dig?

Kontakta oss: