page.php

Sveriges Stadsmissioners logotyp

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige.

I föreningen ingår sju stadsmissioner: Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås. Medlemsorganisationerna är fristående ideella föreningar eller stiftelser, vilka har 90-konto och är medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd).

Läs mer om riksföreningen