page.php

Svenska PostkodLotteriets logotyp

Svenska PostkodLotteriet

Göteborgs Stadsmission genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av förmånstagarna som får del av pengarna från PostkodLotteriet.

Göteborgs Stadsmission är förmånstagare

Göteborgs Stadsmission är en av sju medlemsorganisationer i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, som får del av PostkodLotteriets utdelning. I år fick Sveriges Stadsmissioner hela 21 miljoner kronor!  Göteborgs Stadsmission tilldelas 4,6 miljoner.

Tack vare pengarna kan Sveriges Stadsmissioner fortsätta arbeta med akuta lösningar och insatser för långsiktig förändring för människor som lever i utsatta livsituationer i Sverige.

Svenska PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet. Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och Lotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela vinsten doneras till ideella ändamål, via de 40 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Sedan starten i Sverige har Lotteriet delat ut 2,8 miljarder kronor till ideella sektorn och över 4 miljarder i vinster till lottköparna. 2011 omsatte Svenska PostkodLotteriet 2 975 miljoner kronor.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. Tack vare pengarna från Lotteriet kan Sveriges Stadsmissioner fortsätta arbeta med både akuta insatser och varaktigt och långsiktigt förändringsarbete för dem som befinner sig i utsatta livssituationer.

Läs mer om PostkodLotteriet.
Gå med i PostkodLotteriet.