page.php

Center för EU-migranter – Crossroads Göteborg

Stadsmissionen har under de senaste åren sett en ökning av EU-migranter som inte lyckats etablera sig i Göteborg. Våra verksamheter S:t Johanneskyrkan och Gatljuset ser ett ökat behov av hjälp till gruppen. Samhället i övrigt ger en nästintill obefintlig möjlighet till hjälp.

Som EU-migrant har du rätt till akut sjukvård och ibland möjlighet att få hjälp med en biljett hem – inget mer. Många av dem vi möter i verksamheterna har inga planer på att åka hem. De menar att de har det mycket bättre här – hemlöshet och arbetslöshet till trots. Som ett svar på rådande situation har Stadsmissionen valt att öppna centret Crossroads Göteborg.

– Vår uppgift att hjälpa de människor som ingen annan ser och ingen annan möter. Det finns en stor, men relativt osynlig, grupp av EU-medborgare som kommit till Göteborg. Och nej – det är oftast inte tiggarna vi ser hos oss. Det är istället de som kommit hit för att söka arbete, bostad och ordna försörjning för sig själva och den familj de ofta lämnat kvar hemma. De behöver komma till en plats där någon kan informera om deras rättigheter och skyldigheter, säger projektledaren Claes Haglund på Stadsmissionens nyöppnade center för EU-migranter, Crossroads Göteborg.

Crossroads Göteborg riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. De uppehåller sig i Göteborg och är hemlösa och/eller arbetssökande.

Vem är EU-migrant?

Innan vi fortsätter måste det nog förklaras vem som är EU-migrant. Oftast är besökarna människor som kommer från hela Europa men framförallt från södra och östra Europa. Och NEJ, det är inte bara gruppen romer det berör. Allt fler sydeuropéer kommer i dag till Göteborg på grund av arbetslösheten i sitt hemland. Det är EU:s fria rörlighet som gör att de tar chansen till ett bättre liv i Norden.

– När Socialstyrelsen räknar antalet hemlösa i Sverige är det bara svenskar som räknas. EU-migranter kommer aldrig med i statistiken. Samhället är liksom anpassat efter att man talar svenska. Man är ingen/inget om man lever som vår besöksgrupp. Sedan i vintras märker vi stor skillnad i vår hemlöshetsverksamhet Gatljuset. På ett år har antalet besökare ökat med cirka 30 %. Hela ökningen består av EU-migranter. Vi möter samma grupp människor i vår öppna verksamhet i S:t Johanneskyrkan. I dagsläget är det runt 60 personer som vi har kontakt med, säger Claes Haglund. Det är dock fortfarande en liten del av Stadsmissionens totala verksamhet bland utsatta göteborgare där vi varje dag möter över 450 personer.

– Jag förväntar mig fortfarande en rejäl ökning av antalet EU-migranter som väljer Göteborg – kanske kommer de redan till nästa sommar. Frågan måste lyftas på högsta EU-nivå snarast, menar Claes.

Varför gör inte Göteborgs Stad något för EU-migranterna?

– Kommunen är bakbunden av regelverk och lagar och kan ingenting göra. Detta är en av de stora olösta svårigheterna med den fria rörligheten inom EU. Varken den nationella lagstiftningen eller den europeiska, har lyckats täppa till det hålet. Vi är fria att flytta på oss inom EU – men har vi inget arbete finns ingen hjälp att få från de nationella sociala systemen, säger Claes.

Många EU-migranter hittar inte jobb. Kanske dyker ett kort byggjobb eller svartjobb upp – men där risken är stor att man luras på lön. Crossroads har som uppgift att motverka det och upplysa om möjligheten att jobba vitt, men samtidigt informera om fackföreningar osv. Huvuduppgiften med det nya centret är ändå att få ut samhällsinformation och därmed motverka ett ekonomiskt och socialt utestängande. Centret ska bland annat erbjuda en personlig service på den hjälpsökandes hemspråk, förmedling av kontakt med offentliga myndigheter och ideella organisationer. Crossroads har ingen övernattning, men man kommer att ha tillgång till några bäddar på Gatljuset.

En annan uppgift är även att sammanställa och förmedla kunskap till lokal, nationell och europeisk nivå. Centret ska drivas i samarbete med andra aktörer. I dagsläget är en kontakt med Arbetsförmedlingen och socialjouren etablerad. Centret ska även ge möjlighet till ett visst basbehovsstöd, samt i förlängningen bidra med kompetenshöjande aktiviteter som till exempel volontärledda språkkurser. Likaså ska Crossroads Göteborg hjälpa till vid önskemål om hemvändande.

Publicerad januari 2013