Catena - erbjuder vuxna utrikesfödda SFI-studenter studier och praktik - Göteborgs stadsmission
Mer

Catena – erbjuder vuxna utrikesfödda SFI-studenter studier och praktik

26 mars, 2020 • Ämne: Arbetsintegration

Catena – ett projekt mellan ENVIS och Stadsmissionen

ENVIS är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan i Bergsjön, Kortedala och Örgryte samt Helsjöns Folkhögskola och Erikshjälpens second hand i Kortedala. ENVIS erbjuder vuxna utrikesfödda SFI-studenter studier och praktik. Målet med verksamheten är att den enskilde deltagaren utvecklas både språkligt och som människa. Arbetsträningen går att kombinera med SFI-studier. ENVIS har tillsammans med Stadsmissionen startat projektet Catena.

Huvudmålet för Catena-projektet är att deltagarna efter avslutad arbetsträning skall vara inskrivna hos rätt instans såsom Kompetenscenter, Arbetsförmedlingen eller annan relevant part. Här får deltagarna möjlighet att öka sin förståelse för den svenska arbetsmarknaden och svenskt samhällsliv, vilket kan bidra till bättre hälsa för den enskilde.

Arbetsträningen inleds med ett studiebesök där deltagarna informeras om Stadsmissionens verksamhet inom arbetsintegration. En diskussion förs om vilken typ av inriktning och omfattning som kan vara lämplig för respektive deltagare. En arbetsplan utarbetas av handläggaren och deltagaren i samråd med Stadsmissionens kontaktperson.

Arbetsträning erbjuds inom reell miljö inom Stadsmissionens olika verksamheter

Arbetsträningens flexibla upplägg möjliggör för deltagaren att pröva på arbetsuppgifter inom olika områden så som: träteknisk industri/snickeri, textil/sömnad, kök/kafé, butik, fastighet/trädgårdsskötsel, lokalvård, vaktmästeri och lager/transport. Arbetsträningen erbjuds inom de ovan nämnda områdena, men även inom reell miljö inom Stadsmissionens övriga verksamheter som till exempel inom boende, äldreomsorg och administration.

Målsättningen är att den enskilde ska närma sig arbetsmarknaden

Syftet med arbetsträningen är att den enskilde skall pröva sin förmåga så att den kan närma sig arbetsmarknadens krav. Den enskildes resurser och hinder prövas i reell miljö.

Målgruppen är utrikesfödda kvinnor med sammansatt problematik

Målgruppen består av vuxna utrikesfödda, främst kvinnor, med sammansatt problematik i form av arbetslöshet i kombination med till exempel psykisk och/eller fysisk ohälsa, inlärningssvårigheter, sociala utmaningar, språkhinder, saknad av nätverk, brist på relevant arbetslivserfarenhet eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsträning – ”steg för steg”

Studiebesök
Introduktion
Samtal
Arbetsträning
Coachning
Uppföljning
Planering av framtiden
Avslutning

Dokumentation av arbetsträning

Uppföljning sker regelbundet där bland annat en avstämning av mål och delmål görs. Efter avslutad arbetsträning erhåller beställaren inom 14 dagar en skriftlig redogörelse enligt den underlagsmall som gäller för uppdraget.

För mer information, kontakta:

May Musa, Projektledare Catena
may.musa@stadsmissionen.org
031-7553712
0731-483055

Tillbaka