Mer
Göteborgs Stadsmission driver ett äldreboende på entreprenad – Götaholm i Gamlestaden.

Göteborgs Stadsmission har en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och behov och tar mycket stor hänsyn till självbestämmande och integritet. Att visa respekt och empati för, liksom omsorg om, våra äldre är minst lika viktigt som den dagliga praktiska omvårdnaden.

Götaholm rymmer 27 lägenheter och är lämplig för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. Individuella biståndsbedömningar ligger till grund för inflyttning.

Vi försöker att erbjuda en så meningsfull dag som möjligt – på programmet står musikunderhållning, gymnastik och bingospel, liksom gemensam tidningsläsning. Gudstjänster hålls en gång i månaden. Man gör också utflykter, anordnar gemensamt firande vid högtider och umgås vid anhörigträffar.


Kontakta personalen på Götaholm

Götaholm våning 2

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg

Götaholm våning 3

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg

Götaholm våning 4

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg

Therese Landén

Enhetschef Götaholm

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg