Mer

Stadsmissionens ÄLDREboende

Att visa respekt och empati för, liksom omsorg om, våra äldre är minst lika viktigt som den dagliga praktiska omvårdnaden.

Göteborgs Stadsmission har en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och behov och tar mycket stor hänsyn till självbestämmande och integritet. Göteborgs Stadsmission driver ett äldreboende på entreprenad – Götaholm i Gamlestaden.

Götaholm rymmer 27 lägenheter och är lämplig för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. äldreboende-omsorg-stadsmissionenBoendeformen på Götaholm är lämplig för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. Varje våningsplan försöker erbjuda en så meningsfull dag som möjligt. På programmet står musikunderhållning, gymnastik och bingospel, liksom gemensam tidningsläsning. Gudstjänster hålls varannan vecka. Man håller också studiecirklar, gör utflykter, anordnar gemensamt firande vid högtider och umgås vid anhörigträffar.

Individuella biståndsbedömningar ligger till grund för inflyttning.