Äldreomsorg - Göteborgs stadsmission
GÖTAHOLM

I Gamlestaden i östra Göteborg driver Stadsmissionen sedan många år ett avtalsfinansierat äldreboende. Verksamheten sätter precis som i all annan verksamhet organisationen bedriver individen i centrum.

Göteborgs Stadsmission ser till hela människans behov och utgår från att vi alla är olika. Vi strävar alltid efter att våra äldre skall trivas och fokuserar på att ge en omsorg och omvårdnad som utgår ifrån den enskildes behov och önskemål. På Götaholm blir de äldre och närstående bemötta med värme och värdighet av professionell omvårdnadspersonal.

Vi försöker också att erbjuda en så meningsfull dag som möjligt – på programmet står gemensamma måltider, underhållning såsom musik, bingo, läsning och film/TV. Vi erbjuder utevistelse eller promenad så ofta det går. Gudstjänster hålls en gång i månaden. Det anordnas även utflykter och gemensamt firande av högtider.

Äldreboendet Götaholm rymmer 27 lägenheter och passar äldre personer med stort omsorgs- och omvårdnadsbehov. Individuella biståndsbedömningar från handläggare i Göteborgs Stad ligger till grund för inflyttning.

 

 


Kontakta personalen på Götaholm

Götaholm/löpare

Omvårdnadspersonal

Götaholm våning 2

Omvårdnadspersonal

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg

Götaholm våning 3

Omvårdnadspersonal

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg

Götaholm våning 4

Omvårdnadspersonal

Götaholmsgatan 7, 415 01 Göteborg