Mer
Göteborgs Stadsmission driver ett äldreboende på entreprenad – Götaholm i Gamlestaden.

Göteborgs Stadsmission har en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och behov och tar mycket stor hänsyn till självbestämmande och integritet. Att visa respekt och empati för, liksom omsorg om, våra äldre är minst lika viktigt som den dagliga praktiska omvårdnaden.

Götaholm rymmer 27 lägenheter och är lämplig för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. Individuella biståndsbedömningar ligger till grund för inflyttning.

Vi försöker att erbjuda en så meningsfull dag som möjligt – på programmet står musikunderhållning, gymnastik och bingospel, liksom gemensam tidningsläsning. Gudstjänster hålls varannan vecka. Man håller också studiecirklar, gör utflykter, anordnar gemensamt firande vid högtider och umgås vid anhörigträffar.

Under hösten 2017 har Götaholm startat så kallade Livsberättargrupper, samtalsgrupper för våra boende. Grupperna leds av utbildad personal, och varje tillfälle kretsar kring ett tema.  Livsberättargrupperna ingår i riksföreningen Sveriges Stadsmissioners projekt ”Äldres existensiella och psykiska hälsa” och är ett samarbete med St Lukas och Mind.