Barn, unga och familj - Göteborgs stadsmission

Barn, unga och familj

Göteborgs Stadsmission arbetar aktivt med barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet i Göteborg.