Mötesplats Centrum - Göteborgs stadsmission

Mötesplats Centrum

Göteborgs Stadsmission arbetar aktivt med barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet i Göteborg.