Fondansökan och julhjälp - Göteborgs stadsmission

Söka fonder

Stadsmissionen erbjuder stöd i att söka pengar via externa fonder. Här lägger vi upp information när det finns aktuella fonder att söka. Just nu finns ingen fond.

Julhjälp 

Information för 2023 kommer under hösten.

Fondansökan

Fondansökan