Fondansökan och julhjälp - Göteborgs stadsmission

Söka fonder

Stadsmissionen erbjuder stöd i att söka pengar via externa fonder. Här lägger vi upp information när det finns aktuella fonder att söka. Just nu finns ingen fond.

Julhjälp 2022

För att söka julhjälp från Göteborgs Stadsmission ska du:

-skicka ett mail till jul@stadsmissionen.org med namn och adress
tidigast klockan 8 onsdag den 26 oktober.

Mail som kommer in före klockan 8 tas automatiskt bort.

Alla som mailar kommer inte att få en plats, utan vi gör ett slumpmässigt urval efter två dagar.

Om du får en plats att söka, så kommer du att få ansökningspapper hem i brevlådan.