Pappor och deras barn - Göteborgs stadsmission
Mer

Allmänna arvsfonden beviljade förra året Göteborgs Stadsmission 7 miljoner kronor fördelade på tre år för att starta projektet Pappor & deras barn.

Den 28 januari drog projektet igång med Emma Anderberg – enhetschef på Drottninggatan – som projektägare samt Per Åslund och Peter Breife som projektledare.

Projektets syfte är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet – mobila mötesplatser – ska i första hand utlandsfödda och nyanlända pappor nås. Aktiviteter som även inkluderar barnens mammor kommer också att erbjudas.

Metoder i projektet inkluderar utbildandet av manliga kulturtolkar som ska hjälpa till att överbrygga kulturella och språkliga hinder. Projektet omfattar uppsökande verksamheter på bland annat familjecentraler, MVC/BVC, öppna förskolor och SFI-klasser.

Intentionen med projektet är att skapa inkluderande mötesplatser för pappor på redan befintliga föräldraställen, ge föräldrautbildning och stöd till pappor. Dessutom erbjuds sociala aktiviteter för papporna, papporna med sina barn och hela familjen.

Projektet är förlagt till Biskopsgården, Angered och Tynnered och kommer att ske i samverkan med lokalt förankrade personer och verksamheter.

 


Projektet genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden