Pappor & deras barn - Göteborgs stadsmission

Projektets syfte är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet – mobila mötesplatser – riktar vi oss i första hand till utlandsfödda och nyanlända pappor.

  • I norra Biskopsgården har vi på lördagar en öppen förskole-verksamhet för pappor och deras barn. Vi umgås, leker, äter tillsammans och ibland gör vi utflykter till exempelvis Megafun, Universeum, äventyrsbad, bowling mm. Aktiviteterna bygger på deltagarnas egna önskemål.
  • I maj 2021 startade vi en likande verksamhet i Tynnered/Frölunda.
  • I Angered har vi en mobil verksamhet. Det innebär att vi ordnar olika aktiviteter på olika platser i Angered. Det gör att vi kan nå flera familjer nära där de bor.

För att nå målgruppen har vi utbildade kulturtolkar som jobbar med verksamheten. För närvarande har vi åtta manliga kulturtolkar. De talar somaliska respektive arabiska. Samtliga är själva föräldrar och har bott i Sverige 20 år eller längre. De har en god kunskap om det svenska samhället samtidigt som de är förankrade i sin ursprungliga kultur och sitt modersmål.

De flesta aktiviteterna ligger på helgerna, eftersom det då är lättast att ”komma ifrån” för papporna och barnen; ingen skola eller jobb. Ungefär en gång varannan månad bjuder vi in hela familjen (även mammorna) till en aktivitet.

Alla aktiviteter är kostnadsfria för deltagarna.

Vi samarbetar mycket med andra, lokalt förankrade aktörer som Bostadsbolaget, Familjecentralen, biblioteket och socialtjänsten i de aktuella stadsdelarna.

 

Projektet genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har beviljat  Göteborgs Stadsmission 7 miljoner kronor fördelade på tre år för att starta projektet Pappor & deras barn. Projektet pågår till mitten av 2022.

Projektets syfte är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet – mobila mötesplatser – ska i första hand utlandsfödda och nyanlända pappor nås. Aktiviteter som även inkluderar barnens mammor kommer också att erbjudas.

Metoder i projektet inkluderar utbildandet av manliga kulturtolkar som ska hjälpa till att överbrygga kulturella och språkliga hinder. Projektet omfattar uppsökande verksamheter på bland annat familjecentraler, MVC/BVC, öppna förskolor och SFI-klasser.

Intentionen med projektet är att skapa inkluderande mötesplatser för pappor på redan befintliga föräldraställen, ge föräldrautbildning och stöd till pappor. Dessutom erbjuds sociala aktiviteter för papporna, papporna med sina barn och hela familjen.

Projektet är förlagt till Biskopsgården, Angered och Tynnered och kommer att ske i samverkan med lokalt förankrade personer och verksamheter.

Kontakt