Stress-smart - Göteborgs stadsmission

Statistiken visar på höjda nivåer av psykisk ohälsa och unga idag möter stora utmaningar i att leva upp till höga ideal, förväntningar och krav. Oavsett vad det beror på så är det viktigt att ta frågan på allvar och arbeta för en förändring. På Unga forum erbjuder vi därför Stress-smart – en kortkurs i stresshantering, för dig mellan 16-25 år.

VAD INNEBÄR KURSEN?

  • Kursen syftar till att du ska få med dig verktyg för att hantera situationer som uppstår i livet. Den omfattar sex tillfällen med teman som stresshantering och avslappning, framtid och hopp.
  • Kursen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt
  • Kursen utgår från ett hälsofrämjande perspektiv, vilket innebär att vi försöker bygga vidare på och förstärka dina resurser och styrkor samt hitta strategier och knep för hur man tar sig vidare framåt.

HUR GÅR DET TILL?

Vi erbjuder kursen Stress-smart till dig som är 16-25 år i Unga forums lokaler på Drottninggatan 33. Nya grupper startar löpande. Vill du delta? Kontakta oss gärna enligt uppgifter nedan. Kontakten inleds med ett kortare informationsbesök.

UTBILDNING FÖR PROFESSIONELLA

Vi håller en heldagsutbildning i materialet Stress-smart för professionella som möter ungdomar i sitt yrke. Nya utbildningstillfällen planeras till löpande.
Frågor eller intresse gällande utbildningen skickas till: stressmart@stadsmissionen.org

Välkommen!


Kontakta oss:

Unga Forum

Drottninggatan 33, 411 14 Göteborg