Mer
Brattås är ett korttidsboende med drogfri miljö för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Brattås ligger i Kållered. På Brattås boende finns femton platser för vuxna män och kvinnor, 25-55 år. Brattås arbetar med kontaktmannaskap och individanpassade insatser. Fokus ligger på att skapa motivation att leva drogfritt och komma vidare till ett mer självständigt boende. Den som behöver får stöd i att ta ansvar och följa sin medicinering samt följa upp med läkarkontakt.

 På min arbetsplats möter vi olika människor i olika situationer, alla med olika behov och egenskaper. Trots all olikhet märks likheterna, vi är alla människor, vi vill alla må bra och känna meningsfullhet. Att kunna stötta och se en positiv förändring i en annan människas liv är för mig unikt.

Att vara ”ställföreträdande hopp” till människor som ofta är kantstötta i sin trygghet och tilltro gentemot livet.

i Samverkan med andra

De boende deltar i matlagning, inköp och övriga sysslor som finns i ett hem. Den sociala samvaron utgör en viktig del för dem som vistas på Brattås. Boendeträningen innebär att man tränas i att leva utan droger, sköta sin medicinering,
klara dygnsrytm, passa tider, hygien samt städning av sitt eget rum och gemensamma utrymmen. Alla måltider lagas tillsammans med personal. Vi arbetar med att aktivera alla efter deras förmåga samt att träna social samvaro.

Såhär säger några av de som bor på Brattås i Kållered:

Man får lov att vara ifred när man behöver det men man vet också att det finns någon utanför dörren som man kan prata med när man behöver det.

Familjärt boende som är lagom stort, lagom centralt och lagom lugnt

Vi arbetar i samverkan med socialtjänst och öppenvård. Boendet har personal dygnet runt. De som klarar att leva drogfritt kan eventuellt erbjudas boende i egen lägenhet inom ramen för Stadsmissionens stöd- och tillsynsboende.


Brattås boende

Brattåsvägen 6, 428 32 Kållered

Sandra Wiman

Enhetschef, Brattås boende

Brattåsvägen 6, 428 32 Kållered