Brattås korttidsboende - Göteborgs stadsmission
Mer

Brattås är ett korttidsboende med drogfri miljö för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Brattås boende ligger i Kållered. Här finns femton platser för vuxna män och kvinnor, 25-55 år. Boendet drivs med tillstånd av IVO och har ramavtal med Göteborgs Stad och flera kranskommuner.

Vårt arbete utgår från socialtjänstens uppdrag och vi arbetar i individuellt kontaktmannaskap utifrån MI (motiverande samtal) som metod och förhållningssätt. Uppdraget formuleras tillsammans med den boende till en genomförandeplan som ska motsvara den enskildes mål och önskningar. Genomförandeplanen fungerar sedan som ett stöd under hela boendetiden. Vårt boende tillser psykosocialt stöd och en drogfri boendemiljö där det finns gott om tillfällen att mötas där man tillsammans med andra finner nya lösningar man inte tidigare använt sig av.

Fokus ligger på att skapa motivation att leva drogfritt och komma vidare till ett mer självanpassat boende. Brattås erbjuder stöd i att ta ansvar och följa sin medicinering samt följa upp läkarkontakter och behandlingsplaner.

På min arbetsplats möter vi olika människor i olika situationer, alla med olika behov och egenskaper. Trots all olikhet märks likheterna, vi är alla människor, vi vill alla må bra och känna meningsfullhet. Att kunna stötta och se en positiv förändring i en annan människas liv är för mig unikt. /Medarbetare på Brattås

I samverkan med andra

De boende som önskar deltar i matlagning, inköp och övriga sysslor som finns i ett hem, utifrån den egna förmågan. Den sociala samvaron utgör en viktig del för den som vistas på Brattås. Vårt arbete syftar till att stärka egna förmågor och bygga stabilitet inför placeringens slut.

Man får lov att vara ifred när man behöver det, men man vet också att det finns någon utanför dörren som man kan prata med när man behöver det. /Boende på Brattås

 

 

Vi arbetar i samverkan med socialtjänst och öppenvård. Boendet har personal dygnet runt med varierad yrkeskompetens.


Kontakt

Brattås boende

Boendeexpidition

Brattåsvägen 6, 428 32 Kållered

Brattås boende

Enhetschef