Ingsereds boende - Göteborgs stadsmission

24 platser för vuxna personer som har en kombination av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Ingsereds boende ligger vid Västra Ingsjön i Marks kommun och vänder sig till personer över 18 år med samsjuklighet, det vill säga både psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Boendet är uppdelat i fyra hus med 24 platser fördelat på rum och lägenheter, samt 5 externa lägenheter som ligger i Göteborgsområdet.

Metodinriktat och evidensbaserat arbetssätt för att skapa förutsättningar till ett självständigt liv

Ingsereds personalgrupp arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att varje person tilldelas en kontaktperson för kontinuerligt stöd och skapande av en genomförandeplan. Den gemensamma målsättningen är att erbjuda ett individanpassat stöd, utforma en god dygnsstruktur och främja förutsättningarna till ett självständigare liv genom miljöterapeutiska inslag.

Modellen som ligger till grund för arbetssättet är Individens behov i centrum (IBIC). Personalen besitter en varierad yrkeskompetens och använder sig av motiverande intervju (MI), lågaffektivt bemötande (LAB) och återfallsprevention (ÅP) för att stödja den enskilde. Ingsered har nära kontakt med andra vårdgivare och myndigheter för en sammanhållen vårdplanering (SIP).

Följ med på ett digitalt studiebesök på Ingsered:

Drogfri boendemiljö med nykterhetsstöd och bemanning dygnet runt

Ingsered erbjuder en drogfri boendemiljö med nykterhetsstöd av kontinuerliga drogtester i form av utandnings- och urinprov. Läkemedel som är förskrivna av läkare förvaras i medicinskåp, både vid egenvård och vid beslut om egenvård. Ingsered tar emot personer under substitutionsprogram och/eller nedtrappning av mediciner.

För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med bemanning dygnet runt. Personalgruppen består av enhetschef, biträdande enhetschef, samordnare, boendeassistenter, vaktmästare och kockar.

Lantlig miljö med närhet till naturen samt gott om utrymme för sport, träning och andra aktiviteter

Ingsereds boende är omgiven av en vacker, lantlig miljö som bjuder in till rogivande promenadstråk, bad, fiske, odling, samt en egen hönsgård. Gården omfattas av stora gräsytor som bland annat används för sport, träning och andra aktiviteter. Det finns även flera gemensamma utrymmen så som Tv-rum, matsal, träningsrum och datorer med wifi. Ingsered välkomnar även boende att ta med sina husdjur under boendevistelsen, beslut fattas efter en individuell bedömning.

Mat serveras i gemensam matsal med frukost, lunch, middag, samt mellanmål. För att säkerställa både god och näringsrik mat lagas måltiderna av Ingsereds egna kockar.

Placering på boendet sker via ramavtal och placering i externa lägenheter sker via direktupphandling

Ingsereds boende arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och stödjer en nära samverkan med klientens nätverk och har ramavtal med Göteborgs stad samt flera kranskommuner.

Socialtjänsten ansöker om plats genom att kontakta inskrivningsansvarig på boendet eller Stadsmissionens placeringsrådgivare. Ingsered arbetar med hög grad av tillgänglighet med digitala lösningar, flexibla inskrivningstider och studiebesök som kan ske både digitalt och på boendet. Ingsereds externa lägenheter erbjuds genom individuell bedömning och via direktupphandling.

Lagrum och tillstånd – korttidsboende med tillstånd av IVO för Bostad med särskild service enligt SoL

Ingsered är ett korttidsboende och bedrivs med tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för Bostad med särskild service enligt SoL och med att bedriva hem för viss annan heldygnsvård.


Kontakt:

 

Nathalie Lundan

Enhetschef

Ingsered 1, 438 95 Hällingsjö

Kai Virolainen

Biträdande enhetschef

Ingsered 1 , 438 95 Hällingsjö

Anna Raatikainen

Samordnare

Ingsered 1 , 438 95 Hällingsjö