Ingseredsstiftelsen - Göteborgs stadsmission
Mer

ingseredsstiftelsen

Ingsered är ett korttidsboende med 24 platser för vuxna med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Målsättningen är att ge individanpassat stöd och skapa struktur, vilket kan öka förutsättningen för ett bättre liv efter placeringen. Boendet drivs med tillstånd av IVO och har ramavtal med Göteborgs Stad och flera kranskommuner.

Ingsered ligger vid Västra Ingsjön och är omgiven av en vacker, lantlig miljö. Området erbjuder rogivande promenadstråk, bad, fiske, odling samt stora gräsytor som används för bland annat fotboll och andra sociala aktiviteter.

Följ med på ett digitalt studiebesök på Ingsered:

Så här jobbar vi

Ingsered har personalbemanning dygnet runt för att upprätthålla en god tillsyn. Vi arbetar bland annat med att skapa en god dygnsstruktur, de boende får träna på att passa tider, sköta sin medicinering och klara av att städa det egna rummet.

fotboll-ingseredBoendet erbjuder ett stort utbud av aktiviteter så som biljard, badminton och pingis. Vi har även ett träningsrum samt dator med wifi. De som bor på Ingsered uppmanas också att delta i vardagliga sysslor i köket, städning av allmänna utrymmen samt vaktmästeri.

Varje vardag åker vi till affären och på helgerna anordnas aktiviteter som minigolf, golf, fotboll, båtutflykter på sjön eller fiske. Efter önskemål åker vi, med de som vill, till olika självhjälpsmöten. Vi på Ingsered har en stark tro på våra boende och uppmuntrar nya initiativ och förslag.

Vad är unikt är Ingsered?
Ingsered erbjuder personal som arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att den boende får en egen kontaktperson och tillsammans individanpassar de vistelsen.ingsered-kontakmannaskap
Vi arbetar på ett uppmuntrande tillvägagångssätt där sysslorna syftar till att stärka individen och lyfta hens självförtroende oberoende av hur mycket hen klarar av att hjälpa till.

 

 


Katarina Wennersten

Enhetschef

Ingsered 1 , 438 95 Hällingsjö

Kai Virolainen

Biträdande enhetschef

Ingsered 1 , 438 95 Hällingsjö

Anna Raatikainen

Samordnare

Ingsered 1, 438 95 Hällingsjö