Kustgatans boende - Göteborgs stadsmission

Ett boende med individen i fokus

När du flyttar in på Kustgatans boende tilldelas du en kontaktperson som kommer lära känna dig och hjälpa till under boendetiden. Tillsammans planerar ni för hur din arbetsplan kommer se ut, med dina önskemål och behov i fokus. Din kontaktperson kommer kunna vara behjälplig med exempelvis vård- och myndighetskontakter, ekonomin, planering av aktiviteter, matlagning, samtalsstöd och annat som ni kommit överens om.

Vi boendeassistenter på Kustgatan har en varierande yrkeskompetens och finns tillgängliga för dig dygnet runt med sovande jour på natten. Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum), vilket innebär att stödet anpassas utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Vi önskar bidra med den omsorg och struktur som du behöver för att må bra, trivas i ditt hem och för att ditt dagliga liv ska fungera så bra som möjligt.

Hos oss får du möjlighet att träffa en sjuksköterska en dag i veckan och vi har ett nära samarbete med kommunen, öppenvårdspsykiatrin och andra hjälpinstanser om det skulle behövas.

Bo centralt med närhet till hav och park

Du som nyinflyttad på Kustgatan får hyra en lägenhet i 2a hand, den består av 1 rum och kök, ca. 30 kvm. Förutom din lägenhet finns det tillgång till gemensamt kök, vardagsrum och tvättstuga med de andra boende. Varje dag lagar vi gemensam måltid för den som vill äta med oss.

Boendet ligger mitt i centrala stan med närhet till hav och park, utflykter och aktiviteter anpassas efter de som bor. Vi stöttar även dig som behöver komma iväg till skola eller arbete.

För dig som vill placera

Kustgatan arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och stödjer en nära samverkan med klientens nätverk och har ramavtal med Göteborgs stad samt fler kranskommuner. Socialtjänsten ansöker om plats genom att kontakta boendet och bokar tid för studiebesök. Kustgatan arbetar med hög grad av tillgänglighet och med flexibilitet vid förfrågningar.

Lagrum och tillstånd

Verksamheten bedrivs med tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva bostad med särskild service (BmSS) för vuxna enligt SoL (18–30 år) och enligt LSS, personkrets 3.


Kontakt

Kustgatans boende

Kustgatan 14 B, 414 55 Göteborg