Kustgatans boende - Göteborgs stadsmission
Mer
Kustgatans boende ligger i Majorna och erbjuder människor mellan 18 och 30 år, med olika psykiska funktionshinder, ett boende i enrumslägenheter. Lägenheterna finns i samma lokaler som gemensamma utrymmen för gemenskap och stöd. En trygg miljö med omsorg och struktur för att hjälpa människor att fungera bättre i det dagliga livet. Boendet drivs med tillstånd av IVO och har ramavtal med Göteborgs Stad avseende BmSS SOL.

Individen i fokus

Arbetet anpassas utifrån varje enskild persons behov och förutsättningar. Vi vill erbjuda en trygg miljö. Avsikten är att hjälpa de boende att fungera allt bättre i det dagliga livet. Varje individ ska få den omsorg och den struktur som han eller hon behöver.

Målsättningen kan för många vara att klara ett mer självständigt boende. Möjlighet finns till daglig, gemensam måltid, liksom till utflykter och olika aktiviteter. Sysselsättning,arbete och studier förläggs utanför boendet.

Personal finns i boendet dygnet runt (sovande på natten). Målsättningen är att klara ett mer självständigt boende och leva ett självständigt liv. Alla placeringar sker enligt SOL, socialtjänstlagen. Kustgatans boende består av sju enrumslägenheter.


Kustgatans boende

Kustgatan 14 B, 414 55 Göteborg

Susanne Lindskog

Bitr. Enhetschef, Kustgatans boende

Kustgatan 14 B, 414 55 Göteborg