Lägenhetsboende med stöd för vuxna - Göteborgs stadsmission

Lägenhet för vuxna som är eller riskerar att bli hemlösa

Lägenhetsboende med stöd för vuxna är en verksamhet som vänder sig till vuxna (från 21 år) som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Dessa svårigheter kan bestå utav beroendeproblematik, medicinska/psykosociala problem, samsjuklighet, skulder eller andra sociala problem.

Målsättning – att stärka individens resurser för att få ett eget, eller mer självständigt boende  

Lägenhetsboende erbjuder stödinsatser definierat i olika insatsnivåer med målsättning att stärka individens resurser för att få ett eget boende eller ett mer självständigt boende efter placering. Stödinsatser utformas gemensamt med individen utifrån kartläggning av behov, aktuell situation och i samverkan med Socialtjänsten.

Lägenhetsboende är ett tillfälligt boende med möjlighet till referenser utifrån boendeförhållande och hyresinbetalningar. För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med möjlighet till bemanning alla dagar i veckan.

Stöd utifrån kontaktmannaskap, motiverande intervju (MI) och återfallsprevention (ÅP)

Personalgruppen besitter en varierad yrkeskompetens med lång erfarenhet inom det sociala området och arbetar evidensbaserat utifrån Case management/kontaktmannaskap, motiverande intervju (MI) och återfallsprevention (ÅP) för att stödja individen.

Hyresgäster tilldelas en kontaktperson för utförande av genomförandeplan, regelbundna hembesök, telefonkontakt och motiverande stödinsatser utifrån individens behov. Det kan innebära stöd i myndighet- och vårdkontakter, vardagsekonomi, nykterhetsstöd, aktiv bostadssökning, sysselsättning, lägenhetsskötsel och struktur/rutiner i vardagen.

Grundmöblerade lägenheter där par kan bo tillsammans och husdjur är tillåtna

Verksamhetens lägenheter ligger inom Göteborgsområdet, bestående av 1–2 rum och kök. Lägenheterna är grundmöblerade med säng, sängkläder, köksutrustning, belysning och städutrustning. Det finns en handikappanpassad lägenhet på markplan och flera lägenheter som har tillgång till hiss.

Verksamheten välkomnar par att bo tillsammans och även medföljande husdjur under boendevistelse, enligt överenskommelse med personal.

Placering sker via ramavtal samt skräddarsydda direktupphandlingar

Göteborgs Stadsmissions Lägenhetsboende arbetar på uppdrag av Socialtjänsten för att samverka med klientens nätverk. Vi har för närvarande ramavtal med samtliga socialförvaltningar samt förvaltningen för funktionsstöd inom Göteborgs Stad, samt kommunerna Mölndal, Partille, Lerum och Härryda.  Verksamheten kan utöver ramavtal skräddarsy andra placeringar via direktupphandlingar.

Socialtjänsten ansöker om placering genom att kontakta inskrivningsansvarig eller kontakta vår placeringsrådgivare. Verksamheten har en hög grad av tillgänglighet med inskrivningstider under vardagar. Studiebesök kan genomföras både digitalt och på plats i verksamheten.

Lagrum och tillstånd enligt SoL

Lägenhetsboende med stöd (innefattar Socialt boende med bostöd) för vuxna från 21 år enligt SoL. Det stöd som erbjuds inom verksamheten har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).


Kontakta oss för placering eller mer information:

Karin Gamble

Placeringsrådgivare Boende & behandling

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Borko Grujic

Tf. Enhetschef Bostad Först och Lägenhetsboende

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg