Lägenhetsboende med stöd för vuxna - Göteborgs stadsmission
Mer

Lägenhet för vuxna som är eller riskerar att bli hemlösa

Lägenhetsboende med stöd för vuxna är en verksamhet som vänder sig till vuxna (från 21 år) som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Dessa svårigheter kan bestå utav beroendeproblematik, medicinska/psykosociala problem, samsjuklighet, skulder eller andra sociala problem.

Målsättning – att stärka individens resurser för att få ett eget, eller mer självständigt boende  

Lägenhetsboende erbjuder stödinsatser definierat i olika insatsnivåer med målsättning att stärka individens resurser för att få ett eget boende eller ett mer självständigt boende efter placering. Stödinsatser utformas gemensamt med individen utifrån kartläggning av behov, aktuell situation och i samverkan med Socialtjänsten.

Lägenhetsboende är ett tillfälligt boende med möjlighet till referenser utifrån boendeförhållande och hyresinbetalningar. För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med möjlighet till bemanning alla dagar i veckan.

Stöd utifrån kontaktmannaskap, motiverande intervju (MI) och återfallsprevention (ÅP)

Personalgruppen besitter en varierad yrkeskompetens med lång erfarenhet inom det sociala området och arbetar evidensbaserat utifrån Case management/kontaktmannaskap, motiverande intervju (MI) och återfallsprevention (ÅP) för att stödja individen.

Hyresgäster tilldelas en kontaktperson för utförande av genomförandeplan, regelbundna hembesök, telefonkontakt och motiverande stödinsatser utifrån individens behov. Det kan innebära stöd i myndighet- och vårdkontakter, vardagsekonomi, nykterhetsstöd, aktiv bostadssökning, sysselsättning, lägenhetsskötsel och struktur/rutiner i vardagen.

Grundmöblerade lägenheter där par kan bo tillsammans och husdjur är tillåtna

Verksamhetens lägenheter ligger inom Göteborgsområdet, bestående av 1–2 rum och kök. Lägenheterna är grundmöblerade med säng, sängkläder, köksutrustning, belysning och städutrustning. Det finns en handikappanpassad lägenhet på markplan och flera lägenheter som har tillgång till hiss.

Verksamheten välkomnar par att bo tillsammans och även medföljande husdjur under boendevistelse, enligt överenskommelse med personal.

Placering sker via ramavtal i Göteborgs stad samt skräddarsydda direktupphandlingar

Stadsmissionens Lägenhetsboende arbetar på uppdrag av Socialtjänsten för att samverka med klientens nätverk och har för närvarande ramavtal med samtliga socialförvaltningar inom Göteborgs Stad. Verksamheten kan utöver ramavtal skräddarsy andra placeringar via direktupphandlingar.

Socialtjänsten ansöker om placering genom att kontakta inskrivningsansvarig eller kontakta Stadsmissionens placeringsrådgivare. Verksamheten har en hög grad av tillgänglighet med inskrivningstider under vardagar. Studiebesök kan genomföras både digitalt och på plats i verksamheten.

Lagrum och tillstånd enligt SoL

Lägenhetsboende med stöd (innefattar Socialt boende med bostöd) för vuxna från 21 år enligt SoL. Det stöd som erbjuds inom verksamheten har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).


Kontakta oss för placering eller mer information:

Karin Sandstedt

Placeringsrådgivare

Borko Grujic

Samordnare Bostad Först

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg