Stigbergets boende - Göteborgs stadsmission
Mer
Stigberget finns till för personer som önskar stöd i drogfrihet, såväl under en kortare period som på längre sikt. Boendet värnar om en trygg, inkluderande och drogfri miljö och strävar ständigt efter att förbättra verksamheten utifrån de boendes synpunkter och idéer.

Stigberget har ramavtal med Göteborgs Stad och flera kranskommuner och beviljas av socialtjänsten som ett bistånd. Boendet ligger nära Masthuggstorget i centrala Göteborg med närhet till kommunikationer. Stigberget består av tre avdelningar: Frideborg (avdelning för kvinnor), Stigbo (avdelning för män) samt Närbo (27 möblerade lägenheter, 2 rok + balkong). Att möta och se människor i sin helhet och låta individen själv definiera sina behov ser vi som grundläggande värden och något som utgör grunden i vårt arbete.

Målgruppen för boendet är vuxna personer med substansberoende.

Alla boende har två kontaktpersoner som följer den enskilde under boendetiden med ett nära stöd- och motivationsarbete. Varje boendeperiod inleds med att den enskilde tillsammans med kontaktpersonerna och socialtjänsten upprättar en individuell genomförandeplan som utgår från dennes egna mål och önskningar. Planen lägger grunden för stödet och följs upp under hela boendetiden. På Stigberget genomförs även aktiviteter, tematräffar och utflykter. Här finns tillgång till gym och bastu.

För att möta den enskildes behov finns en bred kompetens i personalgruppen som består av bla socionomer, behandlingspedagoger och fritidspedagoger med lång arbetserfarenhet inom socialt arbete och beroendestöd. Personal är även utbildad i MI och Återfallsprevention. Stigberget ingår i Stadsmissionens systematiska kvalitetsarbete.

Arbetsgruppen består av enhetschef, samordnare samt behandlingsassistenter. Personalen finns tillgänglig dygnet runt. 


Kontakt

Linda Hammenfors

Enhetschef, Stigbergets boende

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Stigbergets boende, boendeexpedition

Boendeexpidition

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Stigbergets boende, inskrivningsärenden

Inskrivningsärenden

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg