Stigbergets 5:e våning - Göteborgs stadsmission
Mer
Stigbergets 5:e våning är ett boende för vuxna personer, män och kvinnor, med erfarenhet av substansbruk. Verksamhetens syfte är att finnas när behovet av boende med stöd är akut. Boendet ligger i centrala Göteborg med närhet till kommunikationer och inte långt ifrån Masthuggstorget.

Boendet har 19 platser i möblerade rum med gemensam dusch och toalett. Stigbergets 5:e våning drivs utifrån ett ramavtal med Göteborgs stad och plats beviljas av socialtjänsten som ett bistånd. Stigbergets 5:e våning finns till för personer med mer eller mindre aktivt substansmissbruk som har en egen önskan om att bryta det aktiva bruket för att uppnå en substansfrihet. Verksamhetens syfte är att finnas när behovet av boende med stöd är akut. På boendet värnar vi om en trygg, inkluderande och substansfri miljö och vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet utifrån de boendes synpunkter och idéer.

På Stigbergets 5:e våning erbjuds stöd- och motivationssamtal, stöd och omsorg i en abstinensfas, stödjande drog- och alkoholtester, aktiviteter och individuella kontaktmannasamtal. Vi erbjuder inga insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personalen är utbildad bland annat i MI och återfallsprevention och vi arbetar i dialog med individen utifrån hens behov och förutsättningar.

Att bo på på Stigbergets 5:e våning

Alla boende på Stigbergets 5:e våning har två kontaktpersoner som fungerar som stöd för den enskilde under boendetiden. Varje boendeperiod inleds med att den enskilde tillsammans med kontaktpersonerna och socialtjänsten upprättar
en individuell genomförandeplan som skall utgå från dennes egna mål och önskningar. Att möta och se människor i sin helhet och låta individen själv definiera sina behov ser vi som grundläggande värden och något som utgör basen i allt Stadsmissionens arbete. Vi värnar även om samverkan med de andra viktiga i individens nätverk och erbjuder stöd, stabilitet och lindring i ett inledande skede.

Arbetsgruppen består av enhetschef, biträdande enhetschef samt utbildade behandlingsassistenter med bred kompetens och adekvat erfarenhet. Personal finns tillgänglig för de boende dygnet runt. Välkommen att kontakta oss för ett besök eller mer information!

Ann-Helen Sköld

Verksamhetsstrateg

Karin Rohlén

Biträdande enhetschef

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg