Uddängens boende - Göteborgs stadsmission
Mer

Uddängens boende erbjuder människor (från 18 år) med olika psykiska funktionshinder, ett boende med enrumslägenheter i kombination med gemensamma utrymmen för gemenskap och stöd. Boendet drivs med tillstånd av IVO och har ramavtal med Göteborgs Stad avseende BmSS SOL.

En trygg miljö med omsorg och struktur för att hjälpa människor att fungera bättre i det dagliga livet.
Boendet består av åtta enrumslägenheter med köksdel samt gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök och tvättstuga. Lägenheten hyrs i andra hand.

Boendet vill erbjuda en trygg boendemiljö – ge människor den omsorg och den
struktur som var och en behöver för att växa – stötta och motivera till att träna
och utveckla sina egna kunskaper och förmågor för att klara att leva ett mer
självständigt liv.

Arbetet anpassas utifrån varje enskild persons behov och förutsättningar. Personal
finns i boendet dygnet runt (sovande på natten). Målsättningen är att klara
ett mer självständigt boende och leva ett självständigt liv. Alla placeringar sker
enligt SOL, Socialtjänstlagen.

Socialhandläggare gör tillsammans med den boende och kontaktpersonen upp en
individuell arbetsplan som följs upp och utvärderas kontinuerligt.
Uddängens boende samarbetar med kommunen, öppenvårdspsykiatrin och andra
hjälpinstanser. Vi är måna om att tidigare upparbetade kontakter bibehålls.


Uddängens boende

Katrinebergsgatan 9-11, 431 61 Mölndal

Ewa Attlid

Enhetschef, Uddängens boende

Katrinebergsgatan 9-11, 431 61 Mölndal