Uddängens boende - Göteborgs stadsmission
Mer

Uddängens boende erbjuder människor (från 18 år) med olika psykiska funktionshinder, ett boende med enrumslägenheter i kombination med gemensamma utrymmen för gemenskap och stöd. Boendet drivs med tillstånd av IVO och har ramavtal med Göteborgs Stad avseende BmSS SOL.

En trygg miljö med omsorg och struktur för att hjälpa människor att fungera bättre i det dagliga livet
Boendet består av åtta enrumslägenheter med köksdel samt gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök och tvättstuga. Lägenheten hyrs i andra hand. Arbetet anpassas utifrån varje enskild persons behov och förutsättningar. Personal finns i boendet dygnet runt (sovande på natten). Målsättningen är att klara ett mer självständigt boende och leva ett självständigt liv.

Boendet vill erbjuda en trygg boendemiljö – ge människor den omsorg och den struktur som var och en behöver för att växa – stötta och motivera till att träna och utveckla sina egna kunskaper och förmågor för att klara att leva ett mer självständigt liv.

Socialhandläggare gör tillsammans med den boende och kontaktpersonen upp en individuell arbetsplan som följs upp och utvärderas kontinuerligt. Uddängens boende samarbetar med kommunen, öppenvårdspsykiatrin och andra hjälpinstanser. Vi är måna om att tidigare upparbetade kontakter bibehålls.

Kompletterande tillstånd beviljat av IVO för Uddängens boende
Alla placeringar sker enligt SOL, socialtjänstlagen. Stadsmissionen har ansökt till IVO om att bedriva bostad med särskild service (BmSS) för vuxna i form av servicebostad enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS. Detta som komplement till tidigare tillstånd enligt SoL. Tillståndet beviljades i slutet av oktober 2020. Boendet kan nu vända sig till personer med psykiska funktionshinder som omfattas av både 7 kap. 1 § punkt 2 SoL och personkrets 3 enligt 1 § LSS. Göteborgs stad Inköp och upphandling har nu även har godkänt avrop på det pågående ramavtalet för BmSS.


Uddängens boende

Katrinebergsgatan 9-11, 431 61 Mölndal

Ewa Attlid

Enhetschef, Kustgatan och Uddängens boende

Katrinebergsgatan 9-11, 431 61 Mölndal