Mer

Stigbergets ungdomsboende är ett HVB-hem för asylsökande och ungdomar som redan har uppehållstillstånd. Boendet tillhandahåller 18 platser och genomsnittsålder är mellan 16-18 år.

Varje ungdom har en kontaktpersonal som har ett utökat ansvar för individens omsorg och utveckling. Bl.a. ingår att kontakten samordnas med det professionella nätverket kring ungdomen, såsom socialtjänst, god man eller särskilt förordnad förmyndare, skola och sjukvård. Kontaktpersonalen är den som håller i planeringsprocessen.

Stadsmissionen arbetar med ”Hitta rätt” – ett specifikt material/metod för ensamkommande ungdomar, som bygger på att ungdomarna är kapabla och handlingskraftiga, trots sin livssituation.

läxhjälp-ungdsomsboedeAlla ungdomar bor i egna rum. Det finns också gemensamhetsutrymmen i anslutning till det stora köket. Ungdomarna har tillgång till dator, internet, telefon och TV.

Eftersom att ungdomarna ska träna på att så småningom klara av ett eget hushåll, får de efter ett tag börja handla och laga sin egen mat. Samma princip gäller städ och tvätt. Ungdomarna ska förberedas för ett självständigt liv utifrån sina individuella förutsättningar.

 

Personal
Boendet är bemannat dygnet runt av en personalgrupp med blandad ålder, bakgrund, erfarenhet och kompetens.


Stigbergets ungdomsboende

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Sandra Gunarson

Samordnare

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Therese Landén

Enhetschef

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg