Mer

Stigbergets ungdomsboende är ett HVB-hem för asylsökande och ungdomar som redan har uppehållstillstånd. Boendet tillhandahåller 18 platser och genomsnitts ålder är mellan 16-18 år.

Varje ungdom har en kontaktperson som har ett utökat ansvar för individens omsorg och utveckling. Bl.a. ingår att kontakten samordnas med det professionella nätverket kring ungdomen, såsom socialtjänst, god man eller särskilt förordnad förmyndare, skola och sjukvård. Kontaktpersonalen är den som håller i planeringsprocessen.

Stadsmissionen arbetar med ”Hitta rätt” – ett specifikt material/metod för ensamkommande ungdomar. Bygger på att ungdomar är kapabla och handlingskraftiga, trots sin livssituation.

läxhjälp-ungdsomsboedeAlla ungdomar bor i egna rum. Det finns också gemensamhetsutrymmen i anslutning till det stora köket. Ungdomarna har tillgång till dator, internet, telefon och TV.

När ungdomarna har bott ett tag på boendet kommer de succesivt handla och laga sin egen mat. Eftersom dem skall träna på att så småningom klara av ett eget hushåll får dem också lära sig att handla egen mat. Samma princip gäller städ och tvätt som man sköter själv.

Ungdomarna ska förberedas för ett självständigt liv utifrån sina individuella förutsättningar.

 

Personal
Boendet är bemannat dygnet runt av en personalgrupp med blandad ålder/bakgrund/erfarenhet och kompetens.