Stadsmissionen Bostad Först - Göteborgs stadsmission
Mer
Bostad först ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Stadsmissionen Bostad Först är en verksamhet som arbetar teambaserat. Teamen har en case management-profil och är utbildade i MI och lågaffektivt bemötande. Teamen utgår alltid från den enskildes behov enligt Bostad Först-metodikens åtta grundprinciper:

  • Bostad är en mänsklig rättighet
  • Rätten till val och självbestämmande
  • Bostad och behandling ska separeras från varandra
  • Stöd riktas mot återhämtning
  • Stödet baseras på skademinskning
  • Aktivt engagemang utan tvång och fostran
  • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
  • Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Stadsmissionen Bostad Först arbetar i dagsläget med stadsdelarna Lundby, Västra Hisingen, Angered, Askim Frölunda Högsbo, Västra Göteborg, Norra Hisingen och Östra Göteborg.
Stadsmissionen Bostad Först erhåller lägenheter via avtal med egna hyreskontrakt från fastighetsägare i stadsdelarna Västra Hisingen och Lundby. I stadsdelarna Askim Frölunda Högsbo, Västra Göteborg, Norra Hisingen samt Östra Göteborg erhålles lägenheter via Fastighetskontoret. Placering sker via socialtjänsten.

Är du fastighetsägare eller hyresvärd och vill veta mer? Tveka inte att kontakta vår enhetschef Therese Landén enligt uppgifter nedan.

Therese Landén

Enhetschef Bostad Först

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg