Mer

Boende med stöd

Stadsmissionen Bostad först består av 90 lägenheter med stöd i det egna boendet. Vi arbetar i fem stadsdelar samt med Göteborgs Stad ang. referenslägenheter. Vi jobbar Bostad först (Housing first) inspirerat med hyreslagen som grund.

Vi finns representerade i Fem stadsdelar

Vi arbetar i fem stadsdelar Västra Hisingen, Angered, Västra Göteborg Lundby och Askim Frölunda Högsbo. Vi vänder oss framför allt till personer som till följd av psykosocial problematik och/eller ett tidigare missbruk står utan bostad.
Göteborgs Stadsmission erhåller lägenheter via avtal med egna hyreskontrakt från hyresvärdar i stadsdelarna Västra Hisingen och Lundby.

vad är verksamhetens mål?

I stadsdelen Askim Frölunda Högsbo erhålles lägenheter via Fastighetskontoret.
Målet för verksamheten är att med hjälp av ett flexibelt boendestöd som bygger på de boendes egna behov, under en period av 2 år medverka till att de boende får överta sina hyreskontrakt och därmed kunna leva ett självständigt liv. Vi jobbar Bostad först inspirerat.

Göteborgs Stadsmission har även referenslägenheter som främst ligger i stadsdelen Majorna. Boendet i referenslägenhet pågår i ett år, därefter skrivs en referens om boende har fungerat. Den boende får därefter ett kommunalt kontrakt från Fastighetskontoret.

Är du fastighetsägare eller hyresvärd och vill veta mer?
Tveka inte att kontakta vår enhetschef Madeleine Barrling, Madeleine.Barrling@stadsmissionen.org, Telefon: 0701-813755