Stadsmissionen Bostad Först - Göteborgs stadsmission
Mer

Bostad först ger människor i hemlöshet och annan psykosocial problematik en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Stadsmissionen Bostad Först är en verksamhet som ger stöd utifrån casemanagement/kontaktmannaskap. All personal är grundutbildade i Bostad först-metodiken och MI. Stödet utgår alltid från den enskildes behov enligt Bostad Först-metodikens åtta grundprinciper:

  • Bostad är en mänsklig rättighet
  • Rätten till val och självbestämmande
  • Bostad och behandling ska separeras från varandra
  • Stöd riktas mot återhämtning
  • Stödet baseras på skademinskning
  • Aktivt engagemang utan tvång och fostran
  • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
  • Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Stadsmissionen Bostad Först arbetar i dagsläget med stadsdelarna Lundby, Västra Hisingen, Angered, Askim Frölunda Högsbo, Västra Göteborg, Norra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg. Stadsmissionen Bostad Först erhåller lägenheter via avtal med egna hyreskontrakt från fastighetsägare i stadsdelarna Västra Hisingen och Lundby. I stadsdelarna Askim Frölunda Högsbo, Västra Göteborg, Norra Hisingen, Örgryte-Härlanda samt Östra Göteborg erhålles lägenheter via Fastighetskontoret. All placering sker via socialtjänsten.

Enheten har också 7 referenslägenheter (Ramavtal Göteborgs Stad).

Vill du veta mer om Bostad först? Tveka inte att kontakta enhetschef Therese Landén enligt uppgifter nedan.

Vill du som handläggare veta mer eller placera någon? Kontakta samordnare Borko Grujic enligt uppgifter nedan.

Kontaktuppgifter


Therese Landén

Enhetschef Bostad Först

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Borko Grujic

Samordnare Bostad Först

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg