Bostad först - Göteborgs stadsmission

Bostad först ger människor i hemlöshet och annan psykosocial problematik en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Stödet utgår alltid från den enskildes behov enligt Bostad Först-metodikens åtta grundprinciper:

    • Bostad är en mänsklig rättighet
    • Rätten till val och självbestämmande
    • Bostad och behandling ska separeras från varandra
    • Stöd riktas mot återhämtning
    • Stödet baseras på skademinskning
    • Aktivt engagemang utan tvång och fostran
    • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
    • Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Vill du veta mer om Bostad först?

Göteborgs Stadsmissions Bostad först-verksamhet
Här kan du läsa mer om Göteborgs Stadsmissions Bostad först.

Bostad är en mänsklig rättighet – frukostseminarium med Göteborgs Stadsmission

Söker du bostad?
Göteborgs Stadsmissions Bostad först tar inte emot enskilda ansökningar från bostadsökande.