Mer
Vår verksamhet Gatljuset är ett vägledningscenter för dig som saknar egen bostad. Här kan du få hjälp med att ta dig ur din situation. Vårt stöd handlar bland annat om att hjälpa dig att överblicka din ekonomi, söka skuldsanering och stötta dig i kontakten med olika myndigheter.

Grunden i allt Stadsmissionen gör är till syvende och sist individen och hennes unika möjligheter och behov. Vi vill hjälpa människor till långsiktig förändring och stötta dem i kampen för att själva bygga upp en dräglig tillvaro. Vi ska hjälpa genom att bistå med trygghet, gemenskap, mat och värme. Vi är en Stadsmission. Vår dörr är alltid öppen för de som behöver oss. På Gatljuset arbetar vägledare med att stötta besökarna i en långsiktig förändringsprocess. Ofta handlar det om kontakt med andra myndigheter och vårdgivare, men även andra kontakter som besökaren tycker är viktiga. Vi behöver hjälpa många av de vi möter att se samhället som en uppsjö av resurser och inte ett hinder.

Vill du söka hjälp hos Gatljuset?