Skänk mat - Göteborgs stadsmission

Varje år slänger livsmedelsbranschen stora mängder mat. Samtidigt finns det allt för många människor som inte har råd att äta sig mätta. Göteborgs Stadsmissions Matcentral vill vara länken mellan livsmedelssvinn och människor som är i behov av mat.

Matcentralen – en lager och logistikverksamhet som distribuerar mat till människor i utsatthet
Matcentralen är en lager- och logistikverksamhet som idag hanterar 8 till 10 ton mat varje vecka. Den största delen av maten går till människor i social och ekonomisk utsatthet via församlingar och andra idéburna organisationer vi samverkar med. Vi levererar mat till drygt 20 000 hushåll varje år. Maten går också till Stadsmissionens verksamheter där vi lagar hundratals måltider varje dag till de människor vi möter.

Syftet med Matcentralen är att minska matfattigdomen och matsvinnet samt genom arbetsträning hjälpa personer att närma sig arbetsmarknaden.

Matfattigdomen finns bland barnfamiljer och pensionärer och allt däremellan
Vi på Göteborgs Stadsmission möter dagligen människor som inte har råd med mat. Cirka 70 procent av dem är människor som lever på långvarigt försörjningsstöd eller som på något sätt fallit mellan stolarna. Det är barnfamiljer, pensionärer och människor utan egenförsörjning. Då många av de vi möter inte har ett hem är det av stor betydelse att ha en plats och ett sammanhang dit man kan komma och äta.

Så hanterar vi maten på Matcentralen
På Matcentralen tas maten emot och registreras genom ett digitalt registersystem. Systemet gör det möjligt för oss att säkra spårbarheten på de produkter vi tar emot och ha ett lagersaldo där våra verksamheter, boenden och kök kan beställa varor. Vi använder kyld transport när vi hanterar kyl eller frysvaror. Vi hämtar dagligen mat hos våra samarbetspartners men får även större donationer levererat till oss direkt från leverantörer.

Arbetsträning bidrar till långsiktig förändring för dem som vill närma sig arbetsmarknaden
Vi på Matcentralen jobbar med akuta insatser som att mätta magar men även långsiktig förändring för våra målgrupper. Utöver att ta hand om matsvinn erbjuder vi arbetsträning, där våra deltagare kan bygga kompetens och erfarenhet på väg tillbaka, eller in, till arbetslivet. Matcentralen är en populär arbetsplats för dem som vill arbetsträna och det märks att de trivs då vi har hög närvaro och ett starkt engagemang från våra deltagare. Då arbetsplatsen är relativt liten blir varje person sedd och de kan konkret se att de arbetsuppgifter som de utför gör skillnad för vår verksamhet. Vill du arbetsträna hos oss? Läs mer här eller kontakta vårt arbetsintegrationsteam på 031-755 37 00 eller maila till arbetsintegration@stadsmissionen.org

Stötta Matcentralen med hjälp av donerade livsmedel eller finansiering
För att vi ska kunna hålla igång verksamheten behöver vi vara många som är med och stöttar med ekonomiska medel. Matcentralen finansieras främst av norska Kavlifondet som har stöttat vår verksamhet från start. De församlingar som tar del av maten bidrar också med ekonomisk stöttning för att täcka delar av kostnaderna för Matcentralen. Vi hoppas på sikt att fler företag som donerar även ska vilja bidra med ekonomisk stöttning. Vill du veta hur du och ditt företag kan bidra? Stötta oss genom att bli partner eller företagsvän. Läs mer här.

Såhär kan du donera mat och livsmedel
Göteborgs Stadsmissions Matcentral tar gärna emot donerade livsmedel från bland annat lager, producenter och butiker. Den donerade maten ska vara av god kvalitet och i obrutna förpackningar. Är det kyl- eller frysvaror måste det alltid kunna redogöras för en obruten kylkedja. Reglerna för egenkontroll enligt EU-direktiv godkänner inte heller att vi tar emot mat som stått framme, exempelvis på en buffé. Livsmedel från privatpersoner kan vi tyvärr inte ta emot på grund av gällande livsmedelsregler om spårbarhet.

Det här behöver vi veta när ni tar kontakt med oss
För att göra det enkelt och smidigt för oss att snabbt svara på era frågor gällande en donation ser vi gärna att du uppger:

  • Mängd i antal, pallar, kartonger, konsumentförpackningar och vikt/volym
  • Är varan kyld, fryst eller torr?
  • Bäst före-datum på produkterna ni vill donera
  • Kan ni leverera direkt till vårt lager i Göteborg eller ska det hämtas? Om det ska hämtas behövs även adress och kontaktperson uppges i mejl.

Vill ert företag skänka livsmedel?  Välkommen att kontakta oss enligt uppgifter nedan


Matcentralen

Stadsmissionens matcentral