Mer

Göteborgs Stadsmission arbetar med råd och stöd för integration i Sverige. Vi hjälper dig med myndighetskontakter, söka jobb och få information om hur det svenska samhället fungerar. Göteborgs Stadsmission har även ett ungdomsboende för asylsökande och ungdomar som redan har uppehållstillstånd.