Mer
Crossroads Göteborg är ett informations- och stödcenter som riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land.

Den fria rörligheten är en av de grundläggande principerna för EU – otaliga människor använder sig av rättigheten till fri rörelse varje dag och många människor har etablerat ett nytt liv utomlands och på så sätt bidragit till välfärden och tillväxten i värdlandet. Men reglerna kring den fria rörligheten kan ibland verka svåra att tolka och den nationella implementeringen kan ske på ett väldigt oprecist vis. Crossroads huvudsyfte är att motverka socialt och ekonomiskt utanförskap genom att informera om rättigheter och skyldigheter samt ge kunskap om hur det svenska samhället är uppbyggt.

DETTA KAN VI ERBJUDA

 • Personlig rådgivning på följande språk: engelska, franska, italienska, rumänska, ryska, serbiska och spanska
 • Information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige
 • Stöd i etableringsprocessen
 • Juridisk rådgivning
 • Stöd i kontakten med svenska och utländska myndigheter samt andra ideella organisationer
 • Vi bistår vid behov av kontakt med sjukvården och akut tandvård
 • Tillgång till internet för besökare
 • Vi erbjuder även rådgivning till personer som befinner sig i papperslöshet (dvs. information om möjligheter i Sverige)
 • Vi har sammanställt en EU-guide för att presentera allmänna och initiala svar på ett antal viktiga och återkommande frågor kopplade till den fria rörligheten. Guiden ska vara ett levande verktyg, användbart för privatpersoner såväl som till exempel arbetsgivare och myndighetspersonal. Dokumentet kommer att uppdateras kontinuerligt med rättspraxis och annan utveckling. Du hittar den i spalten till höger.
 • Alla aktiviteter är kostnadsfria
 • Under våren 2018 lanserar vi ett pilotprojekt för Crossroads integrationsprogram Ett steg närmare. Läs gärna mer om det nedan.

HUR GÅR DET TILL?

Fyll i kontaktformuläret nedan, eller kom förbi oss under våra drop in-tider, vardagar kl. 9-12. Vi inleder sedan kontakten med att gå igenom vad du behöver hjälp med. Antingen får du kontakt med en av våra EU-vägledare, eller så kan vi hjälpa dig direkt. Vill du att vi följer med dig till en myndighet eller annan instans, måste du boka en tid via telefon eller personligt besök.

Öppettider

Drop in: Måndag – fredag, kl. 9-12
Bokade besök: Måndag – fredag, kl. 13-16.


Integration program

Trying to settle in Sweden? Join our integration program to be one step closer to getting a job!

During the spring of 2018 Crossroads will launch a pilot project – ”Ett steg närmare”. ”Ett steg närmare” is an integration program that includes three intensive months of Swedish language lessons, internship placement and relevant information related to employment in Sweden! The program is designed for you to improve your Swedish language skills, get certification, develop your social network and improve your knowledge about Swedish society as a whole.

The program starts on the 5th of March 2018 and ends on the 28th of May 2018.

Who can apply? EU citizens and long-term residents from another EU member state that can legally work in Sweden. You are highly motivated to settle in Sweden. You can speak English. You have work experience within restaurant or cleaning business or in sales.

How to apply? Application forms are available here (click) or at our office. Send an email with your application online to crossroads@stadsmissionen.org or leave it in paper form at our office. Application deadline – 1st of February 2018.

Interested or want more information?  Don’t hesitate to call, email or visit us!

Phone: 031 755 36 89/ 031 755 36 97/ 031 755 36 82
Email: Crossroads@stadsmissionen.org
Facebook: @Crossroadsgbgstadsmission

Opening hours & Address

Drop in: Måndag – fredag, kl. 9-12 / Drop in: Monday – Friday, 9 am – 12 noon.

Address: Andra Långgatan 17. Trams: 11, 9, 1 or 6. Tram stop: Järntorget

For further information in English about Crossroads and how to contact us, please click here.