Mer
Crossroads Göteborg är ett informations- och stödcenter som riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land.

Den fria rörligheten är en av de grundläggande principerna för EU – otaliga människor använder sig av rättigheten till fri rörelse varje dag och många människor har etablerat ett nytt liv utomlands och på så sätt bidragit till välfärden och tillväxten i värdlandet. Men reglerna kring den fria rörligheten kan ibland verka svåra att tolka och den nationella implementeringen kan ske på ett väldigt oprecist vis. Crossroads huvudsyfte är att motverka socialt och ekonomiskt utanförskap genom att informera om rättigheter och skyldigheter samt ge kunskap om hur det svenska samhället är uppbyggt.

Detta kan vi erbjuda

  • Personlig rådgivning på följande språk: engelska, franska, italienska, rumänska, ryska, serbiska och spanska
  • Information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige
  • Stöd i etableringsprocessen
  • Juridisk rådgivning
  • Stöd i kontakten med svenska och utländska myndigheter samt andra ideella organisationer
  • Vi bistår vid behov av kontakt med sjukvården och akut tandvård
  • Tillgång till internet för besökare
  • Vi erbjuder även rådgivning till personer som befinner sig i papperslöshet (dvs. information om möjligheter i Sverige)
  • Alla aktiviteter är kostnadsfria

Öppettider

Drop in: Måndag – fredag, kl. 9-12.
Bokade besök: Måndag – fredag, kl. 13-16.

Adress: Andra Långgatan 17

Vill du komma i kontakt med Crossroads? / Contact us

Läs gärna mer om hur vårt stöd fungerar och hur du kommer i kontakt med oss här.

For further information in English about Crossroads and how to contact us, please click below.


eu-guide, migration

EU-GUIDE

Vi har sammanställt en EU-guide för att presentera allmänna och initiala svar på ett antal viktiga och återkommande frågor kopplade till den fria rörligheten. Guiden ska vara ett levande verktyg, användbart för privatpersoner såväl som till exempel arbetsgivare och myndighetspersonal. Du hittar den i spalten till höger.

Dokumentet kommer att uppdateras kontinuerligt med rättspraxis och annan utveckling.