Vårdavdelningen - Göteborgs stadsmission
Mer
Att söka hjälp om man hamnat i missbruk kan vara ett svårt steg att ta. Alla är vi olika och behovet av hjälp ser också olika ut. Stigbergskliniken är till för män och kvinnor med alkohol-, narkotika- och tablettberoende. Vi erbjuder akut avgiftning och öppenvårdsuppföljning efter vårdtiden.

Här finns hjälp till ett första steg mot ett nyktert och drogfritt liv. Läkare, sjuksköterskor och övrig personal erbjuder professionell vård. Motiverande samtal ingår i behandlingen. Planering kring boende och eftervård finns med som en del av behandlingen. Öppenvårdskontakt erbjuds efter avslutad vård.

Vårdavdelningen

Vårdavdelningen är en avgiftningsenhet med 18 vårdplatser. Avgiftning och nedtrappningsprogram sker under överinseende av medicinskt utbildad personal. Målsättningen är att skapa självinsikt och visa möjligheten att leva ett drogfritt liv.

Expedition
Tel: 031-755 36 43

Enhetschef Inger Billman-Stark
Tel: 031-755 36 41
inger.billman-stark@stadsmissionen.org