Vårdavdelningen - Göteborgs stadsmission
Mer

Vårdavdelningen är en frivillig avgiftningsenhet med 18 vårdplatser. Avgiftning och nedtrappningsprogram sker under överinseende av medicinskt utbildad personal. Målsättningen är att skapa självinsikt och stötta våra patienter till att leva ett drogfritt liv. Välkommen att kontakta oss på telefon 031-755 36 43.

Medicinsk abstinensbehandling

Här erbjuder vi individanpassad och trygg vård med medicinsk abstinensbehandling samt stöd- och motivationssamtal. Vi erbjuder även öronakupunktur (NADA) som syftar till att minska oro och ge bättre sömn vilket kan bidra positivt i en annars skör tid. Avdelningen är bemannad dygnet runt och vårdtiden är oftast mellan 7 till 10 dagar.

Vi har inneliggande avgiftningar av:

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Läkemedel
 • Blandmissbruk

Vi behandlar inte:

 • Tungt beroende av opiater eller GHB
 • Personer som omfattas av LPT
 • Personer som omfattas av LVM
 • Personer som är utåtagerande eller sidomissbrukar under vårdtiden
 • Personer som har hög suicidrisk eller omfattande självskadebeteende
 • Svårt somatiskt sjuka patienter (finns ej syrgas eller EKG-maskin)
 • Personer med omfattande funktionshinder

Söker du vård för dig själv?

Vi tar inga akuta inläggningar utan de sker planerat i samråd med läkare. Under rådande pandemi-tider har vi inga inskrivningar direkt från vår mottagning, du blir istället inlagd hos oss via Nordhemskliniken eller via psykiatriakuten. Finns det problem med boende och livssituation så kopplas socialtjänsthandläggare in. Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt på telefon 031-755 36 43. Vi hänvisar dig rätt för att påbörja processen för inskrivning.

Inskrivning via Nordhem:
När du besöker Nordhem får du träffa en sjuksköterska och därefter en läkare. Utifrån din problematik och platssituation så placeras du antingen på Nordhem eller på Stigbergskliniken. Nordhem tar endast emot beroendeproblematik relaterat till alkohol medan Stigbergskliniken även tar emot blandmissbruk. Besök Nordhemsklinikens hemsida för öppettider och mer information.

Inskrivning via psykiatriakuten:
När du söker akut på psykiatriakuten bedöms du först av läkare. Efter det kontaktas Stigbergskliniken där en sjuksköterska bedömer om du är lämplig för inskrivning samt platssituation. Därefter kontaktas läkare på Stigbergskliniken eller på Nordhems bakjour, och efter läkares klartecken sker överrapportering samt inskrivning på Stigbergskliniken. Besök psykiatriakutens hemsida för öppettider och mer information.

Söker du vård för någon annan?

Det går även bra att kontakta oss på Stigbergskliniken gällande vård för en annan person. Det här gäller dig som jobbar på socialtjänsten, vårdcentral, företagshälsovård och övriga sjukhusvården.

Inskrivningsprocess av patient från socialtjänsten 
Socialsekreteraren kontaktar vår mottagning eller avdelning för konsultation/handläggning. Där avgör vi om patienten behöver öppen- eller slutenvård, om patienten passar på Stigbergskliniken, hur planeringen för patienten ser ut osv. Därefter beslutar vi vilken inskrivningsprocess som är bäst för patienten.

Inskrivningsprocess av patient från vårdcentral och företagshälsovård
Vi arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och tar emot patienter från alla vårdcentraler och företagshälsor. Vi ingår i högkostnadsskyddet och tar emot remisser, men vi har inget remisstvång. Ring oss gärna på 031- 755 36 43 så berättar vi mer.

Inskrivningsprocess av patient från sjukhus/psykiatrin
Efter att patienten har bedömts lämplig för avgiftning är du välkommen att ta kontakt med en av våra sjuksköterskor på avdelningen för att informera om patienten samt få besked om platssituation. Om plats finns tar du kontakt med Nordhems bakjour för medicinsk bekräftelse. Efter klartecken från läkare kontaktar Nordhem vår avdelning för överrapportering.

Kontakt

Tel: 031-755 36 43