Vårdavdelningen - Göteborgs stadsmission
Mer

Vårdavdelningen

Vårdavdelningen är en avgiftningsenhet med 18 vårdplatser. Avgiftning och nedtrappningsprogram sker under överinseende av medicinskt utbildad personal. Målsättningen är att skapa självinsikt och visa möjligheten att leva ett drogfritt liv.

De olika inskrivningsvägarna till vårdavdelningen är via:

Vid inläggning via Stigbergsklinikens mottagning:
Du som patient söker till mottagningen och träffar sjuksköterska. Sjuksköterska pratar då med läkare kring inläggning. Finns det problem med boende och livssituation så kopplas socialtjänsthandläggare in. Detta innebär att det ej görs akuta inläggningar utan att det sker planerat. Under rådande Covid-19-tider så hänvisas till Nordhemskliniken när det gäller inläggning.

Inskrivning via Nordhem:
Patienten besöker Nordhem. Då träffar patienten en sjuksköterska och därefter en läkare. Utifrån patientens problematik och platssituation så placeras patienten antingen på Nordhem eller på Stigbergskliniken. Nordhem tar endast emot beroendeproblematik relaterat till alkohol medan Stigbergskliniken även tar emot blandmissbruk, förutom opiater och GHB. Vi arbetar även med uttrappning av beroendeframkallande läkemedel/bensodiazepiner. I dessa fall kontaktas en sjuksköterska på Stigbergsklinikens öppenvård för bedömning. Efter inskrivning på Nordhem kommer patienten över till oss på Stigbergskliniken.

Besök Nordhemsklinikens hemsida för öppettider och mer information.

Inskrivning via psykiatriakuten:
Läkarbedömning sker på psykiatriakuten. Efter det kontaktas Stigbergskliniken där en sjuksköterska bedömer om patienten är lämplig för inskrivning samt platssituation. Därefter kontaktas läkare på Stigbergskliniken eller på Nordhems bakjour, och efter läkares klartecken sker överrapportering samt inskrivning på Stigbergskliniken.

Besök psykiatriakutens hemsida för öppettider och mer information.

Inskrivningsprocess av patient från socialtjänsten 
Socialsekreteraren kontaktar vår mottagning eller avdelning för konsultation/handläggning. Där avgör vi om patienten behöver öppen- eller slutenvård, om patienten passar på Stigbergskliniken, hur planeringen för patienten ser ut osv. Därefter beslutar vi vilken inskrivningsprocess som är bäst för patienten.

Inskrivningsprocess av patient som söker på egen hand 
Patienten kan antingen besöka Nordhem på drop-in tid eller kontakta Stigbergskliniken direkt. Vid kontakt med oss direkt kan vi, vid behov, hänvisa patienten
vidare för inskrivning. Patienten kan även söka akut på psykiatriakuten.

Kontakta vår expedition:
Tel: 031-755 36 43