Frågor & svar Matcentralen - Göteborgs stadsmission
Mer

Vad är syftet med Matcentralen?
Syftet med Matcentralen är att vi vill minska matsvinnet och samtidigt öka tillgången på mat till dem som lever i social och ekonomisk utsatthet.

Hur används maten som skänks till Matcentralen?
Maten som skänks till Matcentralen används inom Stadsmissionens interna verksamheter och förmedlas även vidare till församlingar och idéburna organisationer som möter människor som är i behov av mat.

Vet leverantörerna om vart maten hamnar?
Ja, vi skriver avtal med de leverantörer som vi jobbar med kontinuerligt och är tydliga och öppna med vart maten går.

Hur säkerställer ni spårbarheten av livsmedlen?
Vi dokumenterar alla inleveranser och utleveranser för att kunna säkerställa spårbarheten av livsmedlen. Idag sker detta manuellt i excel men vi har ett pågående projekt som syftar till att ta fram ett digitalt registeringsystem för just detta vilket kommer att underlätta administrationen.

Vilka typer av leverantörer skänker mat till Matcentralen?
Tillverkare, grossister och butiker.   

Hur ser Matcentralens processflöde ut?
1. Maten lämnas på Matcentralen eller hämtas av Stadsmissionen (maten transporteras i kylbilar)
2. Maten hanteras och förvaras på Stadmissionens Matcentral
3. Maten packas upp, sorteras och granskas. Matcentralen är utrustad med kylförvaring, frysförvaring samt torrförvaring
4. Maten dokumenteras i lagersaldot
5. Underlag skickas ut, beställningar tas emot och plocklistor skapas
6. Beställningar packas enligt plocklistor
7. Maten levereras till mottagarna
8. Utleveranser räknas av från lagersaldot och lagerlistan uppdateras

Tar Matcentralen betalt av mottagarna?
De donerade livsmedlen är kostnadsfria för de sociala verksamheterna. Matcentralen kan dock komma att ta ut en avgift från mottagande sociala verksamheter för hanteringen och transporten av maten.