Villan - Göteborgs stadsmission
Mer
Alla har rätt till ett liv utan våld. Villan är ett boende där vi erbjuder insatser till skydd och stöd för kvinnor och deras barn. Tillsammans med uppdragsgivare, kvinnan och barnen vill vi skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet. Ett fortsatt liv utan våld och kontroll.

Villan startas upp under sommaren 2019. Här finns tre lägenheter med eget kök om minst 2 rok dit kvinnor med sina barn från 0-18 år är välkomna. I boendet finns också möjlighet att bo i enskilt rum om du kommer utan barn.

Hos oss styr barnens röst utvecklingen av verksamheten. Hösten 2018 inledde Sveriges stadsmissioner därför ett unikt samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att starta och driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv, med uppstart av verksamheter i Göteborg och Linköping. Här ges barn en möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, skydd och stöd.

Bris metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt, ska i projektet bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer, istället för tvärtom. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris finansieras av PostkodLotteriet.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på individen och samordnas i absolut samverkan med socialtjänsten. Innehållet i verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och de anställda har en gedigen och djup kunskap inom området våld, skydd och stöd både till vuxna och barn. Tillsammans med uppdragsgivaren, kvinnan och barnen ger vi familjen förutsättning för ett självständigt liv i trygghet, gällande bostad, arbete, försörjning, skolgång, fritid mm.

Grundläggande för våra skyddade boenden är;

  • Att boendena är trygga och säkra och präglas av en rättssäker hantering, bemannade med erfaren och kunnig personal.
  • Tjänsterna som erbjuds är kunskapsbaserade och vi använder sig av olika bedömningsmetoder, personalen har kunskap inom våld och förtryck, trauma, barn som bevittnat och upplevt våld och en uppföljning av vården sker systematiskt under vistelsen.
  • En säkerhetsplanering görs för varje barn och kvinna som flyttar in och boendena har det skalskydd som vi bedömer tryggar de boende.
  • En månadsrapport delges socialtjänsten varje månad som bygger på det uppdrag som givits och som genomförandeplanen bygger på.
  • Alla som bor hos oss har en egen lägenhet med egen toalett/dusch och kök, eller ett eget enkelrum med nära tillgång till toalett/dusch.
  • Barnrättsperspektivet präglar verksamheten och barnen är ett eget subjekt.

Lägenheter i Villan

Här finns tre lägenheter med egen toalett, dusch och kök. Här finns även två enskilda rum om du kommer utan barn.

Husdjur i Villan

Vi tar emot husdjur efter överenskommelse.

Tillgänglighet

Verksamheten är bemannad dag, kväll och till viss del på helger med beredskapstelefon övrig tid.


Kontaktuppgifter

Catarina Berndtsson

Enhetschef

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg