Hur jobbar vi med upphandlade verksamheter? - Göteborgs stadsmission
Mer

Kompetens

Det goda resultatet i våra verksamheter bygger på personal med rätt utbildning, gedigen yrkeserfarenhet och ett professionellt förhållningssätt till sina respektive uppgifter. Våra medarbetare är därför läkare, sjuksköterskor, socionomer, sociologer, präster, diakoner, psykologer, psykoterapeuter med mera i grunden.

För att upprätthålla den höga kompetensnivån erbjuder Stadsmissionen också goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning för medarbetare. På det här sättet kan vi vara säkra på att alltid erbjuda och leverera största individuella nytta för den som i slutändan får ta del av våra tjänster. Kompetens med vårt mått innefattar både formell utbildning, erfarenhet och empati.

I flera av våra verksamheter finns också volontärer som tillför ytterligare kvalitet genom sitt medmänskliga engagemang och praktiska uppgifter. Ta till exempel våra äldreboenden, där det finns volontärer som promenerar, läser och samtalar med de gamla. De utför helt enkelt den typ av uppgifter som normalt inte kan erbjudas av kostnadsskäl, men som ökar välbefinnande och livskvalitet för mottagaren av tjänsten.

Vårt sätt att jobba

Boende med stöd

• Alla placeringar görs på uppdrag av socialtjänsten.
• Placeringar görs i de flesta fall efter studiebesök.
• Inskrivning görs vardagar helst mellan 09:30- 15:30. Om svårigheter föreligger att komma den utsatta tiden kan undantag göras i viss mån.
• Arbetsplan från handläggare är önskvärt.

Stigbergsklinikens vårdavdelning

• Inläggning sker av läkare på vår mottagning eller annan sjukvårdsinrättning på remiss.
• Vårdtiden är oftast 4-5 dagar om inget skäl att stanna längre föreligger.
• Utskrivning sker av läkare på vår mottagning.

Stigbergsklinikens poliklinikavdelning

• Patienter kan gå i öppenvård för att träffa sköterska och läkare efter utskrivning från vårdavdelningen.
• Patienter kan komma till polikliniken för läkarbesök, sköterskebesök, drogtester och annan provtagning utan att man legat inlagd.
• Patienter kan genomgå tablettnedtrappning i öppenvård.
• Provtagning kan utföras på uppdrag av socialtjänsten.