Organisationen - Göteborgs stadsmission
Mer

För att underlätta för alla, både handläggare, givare och vår egen administration, delar vi in vår verksamhet i en gåvofinansierad del för vårt sociala hjälparbete och en annan del för upphandlade tjänster. Tjänstedelen drivs av praktiska skäl i aktiebolagsform, men styrs inte av vinstintresse.

Vår moderorganisation, Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission, driver bolaget Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB för våra upphandlade tjänster samt Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB, som arbetar med driften av två av våra fastigheter (Stigbergsliden 6 och Öjersjöhemmet). Utöver moderorganisationen finns också en ideell förening vars syfte är att driva vår second hand-verksamhet samt Ingseredsstiftelsen, som driver ett boende med stöd.

Stadsmissionens verksamhet leds av direktor Lotta Säfström. Direkt underställd direktorn finns ett antal områdeschefer och en verksamhetsstab. Dessutom finns en ledningsgrupp och en chefsgrupp. I ledningsgruppen sitter områdeschefer tillsammans med stabsfunktioner. I chefsgruppen sitter även enhetschefer.

Göteborgs kyrkliga stadsmission har en och samma styrelse till både stiftelsen, aktiebolagen, föreningen samt för Ingseredsstiftelsen, som också ingår i Stadsmissionens verksamhet.

Ordförande är Eva Eriksson.