Mer

Vi söker samarbetspartner för fördjupat och långsiktigt samarbete. Just nu har vi stort fokus kring våra större satsningar på barn och unga, men alla delar i våra verksamheter är beroende av stöd. Detta partnerskap medför ömsesidigt större engagemang och åtagande, men ger samtidigt unika möjligheter till exponering i positiva sammanhang. Något för dig?

Kontakta oss:

anette tingets

Anette Tingets

Ansvarig företagssamarbeten och event

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg

karin spigelman

Karin Spigelman

Ansvarig företagssamarbeten

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg