Mer
Välkommen som företagsvän till Göteborgs Stadsmission! Som företagsvän till Göteborgs Stadsmission stärker du ditt varumärke och kan engagera kunder och anställda i ert hållbarhetsarbete. Vi erbjuder möjligheter till nätverk och mycket kunskap om den sociala hållbarheten i Göteborg. Läs mer om de olika paketen nedan.

Bronsvän

Rätt att nyttja brons-logotyp
E-post signatur
Digitalt gåvobevis
Text och bilder till sociala medier
Tack annons i GP
Digitalt nyhetsbrev
Tidningen Gatljus 2 ggr/år

15 000 kronor

Silvervän

Rätt att nyttja silver-logotyp
E-post signatur
Digitalt gåvobevis
Text och bilder till sociala medier
Tack annons i GP
Digitalt nyhetsbrev
Tidningen Gatljus 2 ggr/år
Inbjudan till julevent

30 000 kronor

Guldvän

Rätt att nyttja guld-logotyp
E-post signatur
Digitalt gåvobevis
Er logotyp på vår hemsida samt i tidningen Gatljus
Text och bilder till sociala medier
Tack annons i GP samt tack på Linkedin
Digitalt nyhetsbrev
Tidningen Gatljus 2 ggr/år
Möjlighet till en föreläsning på plats hos företaget
Möjlighet till ett studiebesök på Göteborgs Stadsmission
Möjlighet till ett mötestillfälle i Stadsmissionens lokaler (lån av lokal)
Inbjudan till julevent

50 000 kronor