Företagsvän - Göteborgs stadsmission
Mer
Välkommen som företagsvän till Göteborgs Stadsmission! Som företagsvän till Göteborgs Stadsmission stärker du ditt varumärke och kan engagera kunder och anställda i ert hållbarhetsarbete. Vi erbjuder möjligheter till nätverk och mycket kunskap om den sociala hållbarheten i Göteborg. Läs mer om de olika paketen nedan.

Bronsvän

Rätt att nyttja brons-logotyp
E-post signatur
Digitalt gåvobevis
Text och bilder till sociala medier
Digitalt nyhetsbrev
Synlighet på vår hemsida

15 000 kronor

Silvervän

Rätt att nyttja silver-logotyp
E-post signatur
Digitalt gåvobevis
Text och bilder till sociala medier
Digitalt nyhetsbrev
Inbjudan till julevent
Er logotyp på vår hemsida

30 000 kronor

Guldvän

Rätt att nyttja guld-logotyp
E-post signatur
Digitalt gåvobevis
Er logotyp på vår hemsida
Text och bilder till sociala medier
Inlägg på Linkedin
Digitalt nyhetsbrev
Möjlighet till en föreläsning på plats hos företaget
Möjlighet till ett studiebesök på Göteborgs Stadsmission
Möjlighet till ett mötestillfälle i Stadsmissionens lokaler (lån av lokal)
Inbjudan till julevent

50 000 kronor