Individuellt fokus på Kustgatans boende - Göteborgs stadsmission

Individuellt fokus på Kustgatans boende

30 april, 2019 • Ämne: Nyheter
På Kustgatans boende står individen i fokus. Faktiskt redan innan man har flyttat in. Här bor unga människor i åldern 18-30 år som lever med psykiskt funktionshinder eller psykisk ohälsa. Det finns sju små lägenheter sammankopplade med gemensamma ytor som kök, vardagsrum och tvättstuga. Just nu finns två lediga platser!

Hit kommer man via socialtjänsten och det första steget är ett studiebesök. Personen visas runt och får information om hur just det här boende funkar.

-Studiebesöket handlar om självbestämmande och att personens egen uppfattning är viktig. Vi ställer frågan ”Kan detta vara ett bra boende för dig?” och inte tvärtom. Tänk själv, hur skulle det kännas att bli placerad, att inte ha något att säga till om själv, säger Susanne Lindskog, biträdande enhetschef på Kustgatans boende.

Kustgatan är ett litet boende och endast ett av få i Göteborg som vänder sig till en yngre målgrupp. När man flyttar in får man en kontaktperson i personalen och tillsammans med sin socialhandläggare skrivs en handlingsplan för tiden på boendet. Handlingsplanen ser vitt skilda ut för de boende. Det är de individuella behoven som styr. En del behöver hjälp att skapa schema för ex tvättning och städning. Andra behöver mer hjälp med den sociala biten. En del behöver stöd med medicinering eller besök hos vård och myndigheter. Målet är att man ska bli så självständig som möjligt innan man lämnar boendet.

-Sen bor man här i snitt två år. En del bor kortare och en del bor längre, säger Susanne.

Liksom i alla Stadsmissionens boenden jobbar man också här med delaktighet. Man uppmuntrar de boende att delta i gemensamma aktiviteter och måltider, men det är upp till var och en om man vill vara med. En gång i veckan har man gemensam middag då man särskilt vill att alla ska vara med.

-Vi tycker att den gemensamma måltiden är viktig. Det brukar bli bra samtal kring bordet, säger Susanne.

Eftersom varje lägenhet har eget kök skulle de boende kunna klara sig helt själva, men varje dag finns det möjlighet att äta samtliga måltider tillsammans. Vissa måltider är de boende själva med och lagar, om de vill. Allt bygger på frivillighet. Det har hänt att en boende vill klara sig helt själv och utan att delta i gemenskapen, men det vanligaste är att det byggs en ganska familjär känsla och en god gemenskap där de boende och personal umgås i de gemensamma utrymmena.

På alla boenden inom Göteborgs Stadsmission försöker man samla in synpunkter från de boende, men även personalen rapporterar om mindre saker som inte blivit bra. Materialet sammanställs för att hitta samband eller situationer som återkommer, vi jobbar hela tiden med att förbättra och utveckla.

Vill du komma i kontakt med Kustgatans boende? Hör av dig till Susanne, Lindskog, biträdande enhetschef.

Individuellt fokus på Kustgatans boende