Individuellt fokus - Göteborgs stadsmission
Kustgatan psykisk ohälsa stadsmissionen

Individuellt fokus

16 februari, 2018 • Ämne: Nyheter
På Kustgatans boende är målet att varje person ska bli så självständig som möjligt när det är dags att flytta vidare.

PÅ KUSTGATANS BOENDE står individen i fokus. Faktiskt redan innan man har flyttat in. Här bor unga människor i åldern 18-30 år som lever med psykiskt funktionshinder eller psykisk
ohälsa. Det finns sju små lägenheter sammankopplade med gemensamma ytor som kök, vardagsrum och tvättstuga. Hit kommer man via socialtjänsten och det första steget är ett studiebesök.
Personen visas runt och får information om hur just det här boende funkar.
– Studiebesöket handlar om självbestämmande och att personens egen uppfattning är viktig, säger Lotta Rehbinder, verksamhetsstrateg på Göteborgs Stadsmission.
– Vi ställer frågan ”Kan detta vara ett bra boende för dig?” och inte tvärtom. Tänk själv, hur skulle det kännas att bli placerad, att inte ha något att säga till om själv, säger Susanne
Lindskog, bitr enhetschef på Kustgatans boende.

Om personen tackar ja till boendet ställs man i kö. Det är ett litet boende och ett av få i Göteborg som vänder sig till en yngre målgrupp. Här är alltid fullbelagt och behoven av den här typen
av boende har ökat de senaste åren.Det är fler som mår dåligt och behöver stöd för att klara sin vardag.

NÄR MAN FLYTTAR in får man en kontaktperson i personalen och tillsammans med sin socialhandläggare skrivs en handlingsplan för tiden på boendet. Handlingsplanen ser vitt skilda ut
för de boende. Det är de individuella behoven som styr. En del behöver hjälp att skapa schema för exempelvis tvättning och städning. Andra behöver mer hjälp med den sociala biten. En del
behöver stöd med medicinering eller besök hos vård och myndigheter. Målet är att man ska bli så självständig som möjligt innan man lämnar boendet.
– Sen bor man här i snitt två år. En del bor kortare och en del bor längre, säger Susanne.

Liksom i alla Stadsmissionens boenden jobbar man också här med delaktighet. Man uppmuntrar de boende att delta i gemensamma aktiviteter och måltider, men det är upp till var och
en om man vill vara med. En gång i veckan har man gemensam middag då man särskilt vill att alla ska vara med.
– Vi tycker att den gemensamma måltiden är viktig. Det brukar bli bra samtal kring bordet, säger Susanne.

Eftersom varje lägenhet har eget kök skulle de boende kunna klara sig helt själva, men varje dag finns det möjlighet att äta samtliga måltider tillsammans. Vissa måltider är de boende
själva med och lagar, om de vill. Allt bygger på frivillighet. Det har hänt att en boende vill klara sig helt själv och utan att delta i gemenskapen, men det vanligaste är att det byggs en ganska
familjär känsla och en god gemenskap där de boende och personal umgås i de gemensamma utrymmena.

PÅ ALLA BOENDEN inom Göteborgs Stadsmission försöker man samla in synpunkter från de boende, men även personalen rapporterar om mindre saker som inte blivit bra.
– Vi sammanställer och tittar på allt som kommer in. Finns det samband och situationer som återkommer? Vi jobbar hela tiden med att förbättra och utveckla, säger Lotta.

Något annat man kan använda sig av i verksamhetsförbättrande arbete är brukarrevision. Det innebär att en grupp personer som har personlig erfarenhet av vårt boende eller liknande
granskar verksamheten och pratar med de boende.
– Det vill vi få igång under året, säger Lotta.

På Kustgatans boende är målet att varje person ska bli så självständig som möjligt när det är dags att flytta vidare.

Text och bild: Sofie Eriksson