Insamlingsriktlinjer - Göteborgs stadsmission
Mer

Riktlinjer för insamling

Tack för att du är med och bidrar till vårt arbete för ett mänskligare samhälle för alla. Här hittar du information om dina rättigheter, hur vi hanterar våra gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor. Här hittar du vår fullständiga insamlingspolicy: Insamlingspolicy

Givarens rättigheter

  • Som givare ska du bemötas på ett korrekt och professionellt sätt och får aldrig utsättas för press.
  • Eventuella klagomål ska tas på allvar och som givare ska du tillmötesgås i den mån det är möjligt.
  • Om du som givaren, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett gåvolöfte om gåva ska detta i största möjligaste mån tillgodoses.
  • Du ska när som helst kunna få namn på organisationens förtroendevalda och ledning.
  • Du ska fritt kunna ta del av organisationens senaste årsredovisning.
  • Om Göteborgs Stadsmission tar emot en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare ska gåvan omgående överföras till den andra mottagaren. I tveksamma fall ska givaren kontaktas så att det kan bli klarlagt vem som ska ha gåvan.
  • Vi tackar för gåvor som vi får via brev
  • Administrationskostnaden för vårt tack till givaren ska stå i proportion till gåvans storlek
  • Tackar vi nej till en gåva ska vi alltid kunna motivera varför

Från vem tar vi emot gåvor?

Vi samarbetar med alla som har ett ärligt uppsåt och vilja att vara med och bidra till verksamheten. Gåvor tas emot från privata gåvogivare, församlingar, företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.

Hur hanterar vi gåvor till särskilda ändamål?

Vi kan ta emot en gåva till ett särskilt ändamål.  Om en gåva skänkts till en viss verksamhet eller ett visst projekt ska gåvan användas för just det ändamålet, är det inte möjligt ska du som givare alltid vidtalas.

Hur eller vad gör vi inte?

Om det finns villkor knutna till gåvan som inte kan uppfyllas av oss ska du som givare kontaktas och gåvan återlämnas, såvida vi inte kan komma överens om förändrade villkor.

Från vem tar vi inte emot gåvor och varför?

Vi tackar nej till gåvor som inte överensstämmer med vårt uppdrag, värderingar eller arbetssätt.Vi ska alltid kunna motivera ett ”nej”.

Vi tackar nej till samarbeten med företag som:
• har sin huvudsakliga näring inom alkohol, tobak, militär eller vapenverksamhet
• är involverade i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet
• vi misstänker handlar med illegala varor
• vi misstänker ha samarbete med oss enbart för egen vinnings skull


Kontakt

Martin Watsfeldt

Kampanjansvarig privata gåvogivare

Tomas Carlström

Marknads- och kommunikationschef, pressansvarig

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg