Kustgatan och Uddängen – familjära boenden för olika åldersgrupper - Göteborgs stadsmission

Kustgatan och Uddängen – familjära boenden för olika åldersgrupper

28 september, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Uddängen och Kustgatan är två av Stadsmissionens boende med stöd. 

Uddängen
Uddängens boende vänder sig till vuxna mellan 18–65 år med olika psykiska funktionshinder och psykisk ohälsa. Boendet består av 8 enrumslägenheter i kombination med gemensamma utrymmen. Boendet har personal på plats dygnet runt för ökad trygghet. Majoriteten av personalen har varit fast anställda under flera års tid och utformat Uddängen till ett familjärt boende där alla känner varandra väl. Personalen jobbar dagligen med att stärka hyresgästernas självständighet och självförtroende genom att låta alla vara sig själva och utvecklas i sin egen takt.  Uddängens boende har många äldre hyresgäster som trivs bra med sin boendesituation och ser Uddängen som sitt långsiktiga hem. Läs mer om Uddängen här

Kustgatan
Kustgatans boende liknar Uddängens boende till stor del men vänder sig till unga vuxna mellan 18–30 år med olika psykiska funktionshinder och/eller psykisk ohälsa. Boendet består av 7 enrumslägenheter i kombination med gemensamma utrymmen och den vanligaste boendeplaneringen är att hyresgästerna flyttar till eget boende efter Kustgatan. Boendetiden på Kustgatan varierar mellan 1-4 år. Kustgatan arbetar individuellt och framåtsträvande med sin målgrupp då de ofta är drivna och motiverade till att komma vidare till eget boende. Läs mer om Kustgatan här