Nedtrappning av Bensodiazepiner och Tramadol på vår avgiftningsklinik - Göteborgs stadsmission

Nedtrappning av Bensodiazepiner och Tramadol på vår avgiftningsklinik

28 maj, 2020 • Ämne: Nyheter

Göteborgs Stadsmission har lång erfarenhet av beroendevård och har drivit Stigbergskliniken sedan mitten på 60-talet. Vi har god kännedom om målgruppen och vet vikten av att finnas där när vi behövs som mest. Nedan följer några exempel på hur vi gör vår avgiftningsklinik så tillgänglig som möjligt:

 • Drop in varje dag
  Hos oss går det snabbt att få hjälp med sitt missbruk och påbörja resan till ett nyktert och drogfritt liv. Vi har drop in varje dag för dig som vill sluta med alkohol-, narkotika- och/eller tablettberoende. Vi har lång erfarenhet av beroendevård och vet hur viktigt det är att känna sig motiverad och att då kunna få starta sin resa mot nykterhet direkt.
 • Nedtrappning av Bensodiazepiner och Tramadol
  Stigbergskliniken har lång erfarenhet av att erbjuda nedtrappning av Bensodiazepiner. Vi har nu även infört nedtrappning av Tramadol som framför allt hos unga vuxna blir mer och mer vanligt.
 • Boka en plats för avgiftning
  Vi tar emot patienter från hela regionen samt Halland. För att vi ska vara tillgängliga för alla, oavsett hemvist, så går det bra att ringa till oss och boka en plats på vårdavdelningen. Vi bestämmer tillsammans ett datum för inläggning och vi håller platsen på vårdavdelningen för patienten till den dagen. På så vis är det möjligt att planera för behandling även om det dröjer några dagar innan patienten är på plats.
 • Samarbete med Mini-Maria under Corona-pandemin
  Smittspridningen av Covid-19 har inneburit ett ansträngt läge för vården. Många patienter drabbas av detta och får vänta på behandling och stöd som de så desperat behöver. När det kommer till missbruksvård är det väldigt viktigt att patienten snabbt får den hjälp hen behöver då det annars kan vara lätt att falla tillbaka in i missbruket och tappa motivationen till ett nyktert- och drogfritt liv. Under Corona-pandemin har Mini-Marias vårdavdelning tvingats stänga för att minska risken för smittspridning. För att tillsammans kunna erbjuda den vård som målgruppen behöver har Stigbergskliniken erbjudit sig att tillfälligt ta emot patienter från Mini-Maria under tiden deras vårdavdelning är stängd. Den här typen av samarbeten säkerställer en effektiv och tillgänglig missbruksvård även under en pågående pandemi.