Barn – Göteborgs stadsmission

Ämne: Barn

Barns rättigheter

6 maj, 2021 • Ämne: Barn

Alla barn har rätt till utbildning och skolans hjälp till utveckling, enligt barnkonventionen. God utbildning för alla är mål 4 i Agenda 2030. I Sverige är grundskolan obligatorisk. Ändå vet vi att många barn lämnar högstadiet utan behörighet till gymnasiet.

Stadsmissionens studiestöd och läxhjälp

6 maj, 2021 • Ämne: Barn

Just nu erbjuder vi studiestöd på Lövgärdesskolan, Svartedalsskolan och Ryaskolan. Det är viktigt att kunna vara i skolans lokaler för det är en mötesplats som är trygg för både barnen och deras föräldrar.