Organisation - Göteborgs stadsmission
Mer

Stadsmissionens Organisation

Stadsmissionen är en modern och professionell organisation med många olika verksamheter. Vissa är helt finansierade genom gåvor. Andra genom att vi erbjuder våra tjänster till den offentliga sektorn. Men vi har inga privata ägare som plockar ut vinster. Alla intäkter går tillbaka in i våra verksamheter.

Gåvofinansierade verksamheter

Delar av Stadsmissionens verksamheter finansieras helt genom gåvor och bidrag från enskilda, församlingar, arbetskretsar, organisationer och företag.

  • Hemlöshetsarbete
  • S:t Johanneskyrkan
  • Arbete bland unga och familjer

Upphandlade verksamheter

Många verksamheter bedrivs i nära samarbete med olika uppdragsgivare via upphandlingsavtal eller genom att olika tjänster erbjuds den offentliga sektorn.

  • Missbruksvård
  • Boende – missbruk/psykiatri/tillsyn
  • Arbetsmarknadsinsatser
  • Familjerådgivning och psykoterapi
  • Äldreomsorg