GÖTEBORGS STADSMISSIONS KONCERN - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs kyrkliga Stadsmission

Koncern

Vi delar in våra verksamheter i två huvudriktningar: Verksamheter som finansieras av gåvomedel och verksamheter som finansieras genom upphandlade avtal.

Moderorganisationen heter:

  • Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission.

I stiftelsen drivs två aktiebolag:

  • Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB där alla avtalsverksamheter finns samlade.
  • Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB där två fastigheter är inkluderade – fastigheten på Stigbergsliden 6 samt Öjersjöhemmet i Öjersjö.

Därutöver finns:

  • Göteborgs kyrkliga stadsmission Ideell förening, som innehåller vår second hand-verksamhet.

Avslutningsvis ingår också

  • Ingseredsstiftelsen, vilket är ett boende med stöd beläget i trakten av Hällingsjö.

Ledningsnivåer

Direkt underställd direktor/VD finns ett antal områdeschefer och en verksamhetsstab. Det finns en ledningsgrupp och en chefsgrupp. I ledningsgruppen sitter områdeschefer och stabsfunktioner – i chefsgruppen sitter även enhetschefer.

Göteborgs kyrkliga stadsmission har en och samma styrelse till både stiftelsen, aktiebolagen, föreningen och för Ingseredsstiftelsen. Ordförande är Eva Eriksson.