Ledningsgrupp - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs Stadsmissions ledningsgrupp

Direktor/VD
Lotta Säfström
Utbildning/erfarenhet: Utbildad diakon och socionom från Stora Sköndal. Diakonvigd 1988. Verksam inom diakonala organisationer och civilsamhället. Ledarskap för idéburen sektor (Ideell arena/IFL). Arbetat i organisationen sedan 2010.

Biträdande direktor och Områdeschef Arbetsintegration
Lars Durfelt
Utbildning/erfarenhet:
Socionom. Har tidigare arbetat som arbetsmarknadschef i Alingsås kommun, inom Nytida som verksamhetschef samt i olika befattningar på Arbetsförmedlingen. Hos Stadsmissionen sedan 2018.

Områdeschef Sociala området
Åsa Vilu
Utbildning/erfarenhet:
Beteendevetare. Har tidigare arbetet inom specialistpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetat i organisationen sedan 2015.

Områdeschef Boende och Behandling, Vuxen
Johan Skaghammar
Utbildning/erfarenhet:
Socionom. Har tidigare arbetat i Göteborgs stad i 26 år, dels inom funktionshinderområdet, men framförallt med missbruks- och boendefrågor för vuxna. Arbetet i organisationen sedan 2018.

Verksamhetsstrateg
Karolina Norin
Utbildning/erfarenhet: Ekonom. Har tidigare arbetat inom finans samt ekonomifunktionen inom Volvokoncernen. Arbetat i organisationen sedan 2014.

Verksamhetsstrateg (vikarie för Karolina Norin)
Maria Woll
Utbildning/erfarenhet: Socionomexamen. Har tidigare arbetat med utvecklings- och kvalitetsfrågor inom bland annat Göteborgs stad, Frölunda Specialistsjukhus och Teambo Göteborg. Arbetade som processledare på Göteborgs Stadsmission 2013-2017. Tillbaka som vikarierande verksamhetsstrateg 2020.

Marknad- och kommunikationschef
Tomas Carlström
Utbildning/erfarenhet: 
Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016.

Personalchef
Katarina Gertmo Sjödin

Utbildning/erfarenhet: Dubbel universitetsutbildning från Informations- & PR-programmet samt Organisations- & Ledarskapspsykologi. Tidigare arbetat på bland annat NCC Building Sverige AB, Bräcke Diakoni och Stena Line Scandinavia AB.
Arbetat i organisationen sedan 2021.

Områdeschef Boende och Behandling, Barn och Familj
Catarina Berndtsson
Utbildning/erfarenhet:
Socionom. Arbetade mellan 1988-2004 för Göteborgs Stad inom socialtjänsten. Därefter ansvarig för bland annat Gryning Vårds uppbyggnad av skyddade boenden för hedersutsatta barn och familjer (2004-2017).  Kommer senast från tjänsten som enhetschef vid Angereds socialtjänst med barn och unga (2017-2019). Hos Stadsmissionen sedan 2019.

Ekonomichef
Ingegärd Oad
Utbildning/erfarenhet:
Socionomexamen från förvaltningslinjen samt företagsekonomi. Har tidigare arbetat bl a i Svenska kyrkan i Karlstads stift, Örebro kyrkliga samfällighet, Svenska kyrkans bostadsbolag, Stadsmissionen i Linköping. Har arbetat i organisationen sedan maj 2020.