Ledningsgrupp - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs Stadsmissions ledningsgrupp

Områdeschef Arbetsintegration
Lars Durfelt
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Har tidigare arbetat som arbetsmarknadschef i Alingsås kommun, inom Nytida som verksamhetschef samt i olika befattningar på Arbetsförmedlingen. Hos Stadsmissionen sedan 2018.

Biträdande direktor
Lennart Forsberg
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Har tidigare arbetet inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs stad. Arbetat i organisationen sedan 2011.

Direktor/VD
Lotta Säfström
Utbildning/erfarenhet: Utbildad diakon och socionom från Stora Sköndal. Diakonvigd 1988. Verksam inom diakonala organisationer och civilsamhället. Ledarskap för idéburen sektor (Ideell arena/IFL). Arbetat i organisationen sedan 2010.

Utvecklingsledare
Kjell Larsson
Utbildning/erfarenhet: Tidigare verksamhetschef i Göteborgs Stad. Arbetat i organisationen sedan 2008.

Områdeschef sociala området
Åsa Vilu
Utbildning/erfarenhet:
Beteendevetare. Har tidigare arbetet inom specialistpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetat i organisationen sedan 2015.

Tf områdeschef Boende Beroende
Johan Skaghammar
Utbildning/erfarenhet:
Socionom. Har tidigare arbetat i Göteborgs stad i 26 år, dels inom funktionshinderområdet, men framförallt med missbruks- och boendefrågor för vuxna. Arbetet i organisationen sedan 2018.

Verksamhetsstrateg
Karolina Norin
Utbildning/erfarenhet: Ekonom. Har tidigare arbetat inom finans samt ekonomifunktionen inom Volvokoncernen. Arbetat i organisationen sedan 2014.

Marknad- och kommunikationschef
Tomas Carlström
Utbildning/erfarenhet: 
Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016.

Personalchef
Helena Törnqvist
Utbildning/erfarenhet: Socionomexamen, personaladministration. Tidigare arbetat på bland annat Ericsson AB, Geodis Wilson AB EFG European Furniture Group.
Arbetat i organisationen sedan 2012.

Tf områdeschef Boende Beroende
Catarina Berntsson
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Arbetade mellan 1988-2004 för Göteborgs Stad inom socialtjänsten. Därefter ansvarig för bland annat Gryning Vårds uppbyggnad av skyddade boenden för hedersutsatta barn och familjer (2004-2017).  Kommer senast från tjänsten som enhetschef vid Angereds socialtjänst med barn och unga (2017-2019). Hos Stadsmissionen sedan 2019.

Ekonomichef
Ingegärd Oad
Utbildning/erfarenhet: Socionomexamen från förvaltningslinjen samt företagsekonomi. Har tidigare arbetat bl a i Svenska kyrkan i Karlstads stift, Örebro kyrkliga samfällighet, Svenska kyrkans bostadsbolag, Stadsmissionen i Linköping. Har arbetat i organisationen sedan maj 2020.