Ledningsgrupp - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs Stadsmissions ledningsgrupp

Bakre raden från vänster:

Områdeschef Arbetsintegration
Lars Durfelt
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Har tidigare arbetat som arbetsmarknadschef i Alingsås kommun, inom Nytida som verksamhetschef samt i olika befattningar på Arbetsförmedlingen. Hos Stadsmissionen sedan 2018.

Utvecklingsledare
Kjell Larsson
Utbildning/erfarenhet: Tidigare verksamhetschef i Göteborgs Stad. Arbetat i organisationen sedan 2008.

Biträdande direktor
Lennart Forsberg
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Har tidigare arbetet inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs stad. Arbetat i organisationen sedan 2011.

Direktor/VD
Lotta Säfström
Utbildning/erfarenhet: Utbildad diakon och socionom från Stora Sköndal. Diakonvigd 1988. Verksam inom diakonala organisationer och civilsamhället. Ledarskap för idéburen sektor (Ideell arena/IFL). Arbetat i organisationen sedan 2010.

Utvecklingsstrateg
Sara Larsson 
Utbildning/erfarenhet: Pol.mag. samt internationella relationer och projektledning. Erfarenheter inom det sociala området och utbildningsområdet. Arbetat i organisationen sedan 2014.

Främre raden från vänster:

Ekonomichef
Maria Cedmert
Utbildning/erfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi. Arbetat på Göteborgs Stadsteater, Sida, Plastal AB och Ernst & Young. Hos Stadsmissionen sedan 2017.

Personalchef
Helena Törnqvist
Utbildning/erfarenhet: Socionomexamen, personaladministration. Tidigare arbetat på bland annat Ericsson AB, Geodis Wilson AB EFG European Furniture Group.
Arbetat i organisationen sedan 2012.

Insamlings- och kommunikationschef
Tomas Carlström
Utbildning/erfarenhet: 
Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016.

Områdeschef Boende och Beroende
Anneli Svensson
Utbildning/erfarenhet: Specialistsjuksköterska inom psykiatri. Har arbetat inom regionens hälso- och sjukvård som vårdenhetschef 1997–2005. Har haft chefsbefattningar inom olika delar av socialtjänstens områden i Borås kommun
2005–2013. Arbetat i organisationen sedan 2013.

Ej med i bild:

Områdeschef sociala området
Åsa Vilu
Utbildning/erfarenhet:
Beteendevetare. Har tidigare arbetet inom specialistpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetat i organisationen sedan 2015.